Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Škola demokracie - demokratické kompetencie

V súvislosti s výzvami, ktoré pred človeka stavia moderná doba, sa už koncom minulého storočia začalo v odborných kruhoch hovoriť o „kompetenciách pre 21. storočie“. Čo potrebujeme vedieť, aké spôsobilosti a schopnosti máme nadobudnúť a ako máme konať, aby sme tieto výzvy zvládli? Čo potrebujeme vedieť a ako máme konať my, Európania a Európanky, aby sme v ústrety uvedeným výzvam a v podmienkach zrýchľujúcej sa globalizácie dokázali zachovať naše pozitívne hodnoty a rozvíjať demokratickú kultúru? Čo potrebujeme vedieť a ako máme konať, aby sme boli pripravené a pripravení na praktický život v demokratickej spoločnosti a v Európskej únii?

Na tieto otázky by ste mohli nájsť odpovede aj na webovej stránke s názvom Škola demokracie, Je tu aj špeciálny "kútik" pre učiteľky a učiteľov, s materiálmi k hodinám venovaných ľudským právam, Európskej únii a ďalším témam.

Web Škola demokracie vznikol vďaka projektu Ambasádori a ambasádorky európskej demokratickej kultúry, financovanému z Operačného programu Efektívna verejná správa. Projekt sa realizoval v rokoch 2018-2020.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Academia Istropolitana Nova, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Resource media
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!