chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

Recurso

Täiskasvanuõppimise tähenduse konstrueerimine eestikeelsetes blogitekstides

Idioma: ET

Enviado por Kadi Kass

Uus teadus- ja haridusstrateegia Tark ja tegus Eesti 2035 (2019) on kirjeldanud tuleviku õpetamise ja õppimise suundumused, mille järgi peab õppimine muutuma senisest enam õppijakesksemaks, lähtudes iga õppija õpivajadusest ning arendada tuleb õppija õpioskust ja enesejuhtimisoskust. Enesejuhitavus, õpivajadus, õpivalmidus, kogemus, õpimotivatsioon, koostöö, kaasamine – need täiskasvanuõppimise peamised printsiibid konstrueeris Malcolm S. Knowles (1990) ühtsesse andragoogilisse mudelisse juba aastakümneid tagasi. Selleks, et täiskasvanud õppijat saaks õppimisel maksimaalselt toetada, on oluline teada, millised on õppija arusaamad õppimisest ning millised tegurid avaldavad sellele kõige enam mõju. Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kuidas konstrueeritakse täiskasvanuõppimisega seotud arusaamu täiskasvanud õppijate blogitekstides.

Uurimistöös otsin vastust küsimustele: 1) Milliste diskursuste kaudu väljendub täiskasvanuõppimine blogitekstides?;

2) Missugused täiskasvanuõppimise peidetud tähendused ilmnevad uuritavates tekstides ning kuidas nende kaudu õppimise tähendust konstrueeritakse?

Uurimuse valimiks on kolme täiskasvanud õppija avalikud blogitekstid, mille fookuses on õppimise kogemuse jagamine ja peegeldamine. Uurimismeetodina kasutan kriitilist diskursuseanalüüsi, mis võimaldab analüüsida nii teksti, kui ka sellest väljaspoole jäävat mitteöeldut (Kalmus, 2015). Empiirilise analüüsi tulemused näitavad, et täiskasvanuõppimist konstrueeritakse peamiselt seitsme diskursuse kaudu: 1) identiteet; 2) enesejuhitavus; 3) koostöö; 4) õpiorientatsioon; 5) õpiprotsess; 6) motivatsioon ja 7) hoiakud, mis langeb suures osas kokku Malcolm S. Knowles’i (1990) printsiipidega täiskasvanuõppimisest. Peidetud tähendustena ilmnesid keeleliste valikute taga teksti looja väärtuste ja suhtumiste süsteem ehk ideoloogia. Tekstides konstrueeritakse nelja ideoloogiat: 1) uusliberalism; 2) sooideoloogia; 3) ageism ja 4) klubiideoloogia.

Võtmesõnad: Täiskasvanuõppimine, täiskasvanud õppija, andragoogiline mudel, blogi, tekst, diskursus, kriitiline diskursuseanalüüs.

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Autor(es) del recurso : 
Jaanika Orav
Fecha de publicación:
Domingo, 31 Mayo, 2020
Idioma del documento
Tipo de recurso: 
Estudios e informes
País:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email