Pasar al contenido principal
News
Noticias

Pakt pro dovednosti - průzkum zúčastněných stran

Pact for Skills - Stakeholders' survey

V Evropské agendě dovedností Evropská komise navrhla Pakt pro dovednosti (který bude oficiálně zahájen v listopadu během Evropského týdne odborných dovedností 2020). Jedná se o nový model zapojení dovedností, který pomůže splnit výzvy COVID-19 a splní ambice obnovy, Průmyslové strategie EU and the zelené and digitální transformace.

Dovednosti jsou klíčem do budoucnosti. Stále vzrůstá potřeba učit se a pokračovat v učení k dosažení úspěchu. Pouze společným jednáním můžeme dosáhnout rozsahu změn potřebných k podpoře hospodářského oživení, které je sociálně inkluzivní. V rámci odvětví paktu budou veřejní a soukromí zaměstnavatelé, sociální partneři, poskytovatelé vzdělávání a odborné přípravy a agentury práce vyzváni, aby spolupracovali na společné vizi a akcích. Cílem paktu je mobilizovat a motivovat všechny příslušné zúčastněné strany, aby přijaly konkrétní opatření pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace osob v produktivním věku, a případně spojily síly díky spolupráci. Tu lze realizovat prostřednictvím:

· individuálních závazků společností nebo jiných zúčastněných stran;

· závazku stávajících organizací / partnerství;

· zahájení rozsáhlých evropských partnerství veřejného a soukromého sektoru s více zúčastněnými stranami.

Pakt se bude řídit Chartou, aby se zajistilo společné chápání klíčových zásad, na nichž jsou založeny činnosti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace. Dále umožnilo různým organizacím připojujícím se k Paktu o dovednostech shromáždit se kolem společných hodnot a priorit a dosáhnout společných cílů. Charta bude souborem zásad týkajících se kvality závazků v oblasti zvyšování kvalifikace a rekvalifikace osob v produktivním věku. Bude pevně zakotvena v zásadách evropského pilíře sociálních práv. Rovněž podpoří cíle evropské zelené dohody a digitální transformace, jak jsou stanoveny ve sdělení Komise „Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci“.

Zapojte se! Pomozte nám posílit Pakt pro dovednosti a jeho dopad vyplněním formuláře Průzkum zúčastněných stran. Vyplnění dotazníku vám zabere jen 10 až 15 minut, ale poskytne cennou zpětnou vazbu o Paktu dovedností a jeho základních prvcích. Průzkum bude otevřen do 12. října 2020.

Formulář najdete zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_stakeholders_survey

Login (2)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más