Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Gramotnost ve vzdělávání dospělých… začněme s osvědčenými postupy!

Chceme ocenit úsilí komunity Erasmus + které předkládají projekty, které mají výrazný dopad, přispívají k tvorbě politik, inovativním výsledkům a tvůrčím přístupem, které vedly k získání označení „Příběh úspěchu“ od Evropská komise. Doufáme, že mohou být zdrojem inspirace pro ostatní!

Literacy in adult education

Jesltiže je andragogika, teorie vzdělávání dospělých, široce považována za jednu z nejsložitějších a nejheterogennějších oborů v oblasti věd o vzdělávání, pak koncept gramotnosti dokonale odráží její složitost na aplikované úrovni. Ukazuje multidimenzionální a transdisciplinární podstatu poskytování poradenství a učení dospělým s nízkými základními dovednostmi. Ačkoli gramotnost obvykle definujeme jako „schopnost číst a psát“ (pro více detailů k debatě o definici gramotnosti čtěte článek publikovaný Davidem Mallowsem na EPALE 1. září 2017), stejný termín je obyčejně spojován s jiným substantivem pro vyjádření kompetence ve specializované oblasti. Zavedení stěžejní iniciativy pro vzdělávání dospělých v roce 2016 Upskilling Pathways, a její následné přijetí a propagace všemi členskými státy EU formálně zahrnula gramotnost, spolu s numerickými a digitálními dovednostmi, mezi priority plánování vzdělávací politiky Unie s cílem podporovat dospělé, kteří se potýkají se základními dovednostmi a jsou ohroženi nezaměstnaností, chudobou a sociálním vyloučením. Proto chceme ocenit úsilí komunity Erasmus + při dosahování tohoto cíle předkládáním projektů, které mají výrazný dopad na tvorbu politiky, inovativní výsledky a tvůrčí přístup, a vedl k tomu, že od Evropské komise získali ocenění „Příběh o úspěchu“. Doufáme, že mohou být zdrojem inspirace pro ostatní:

  

Login (21)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más