Resource Details
RECURSO

Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele: METSANDUS JA PUIDUTÖÖSTUS

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

Metsandus ja puidutööstus on üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning puidutööstus on üks Eesti suuremaid tööstusharusid, mis panustab oluliselt Eesti SKP-sse, väliskaubanduse bilansi tasakaalustamisse ja riigi maksutuludesse. Puit on kiiresti taastuv loodusvara ja Eesti on metsariik. Inimesed üle maailma soovivad kasutada keskkonnasõbralikke puidust tehtud tooteid, soojust ning elektrit.

Metsanduse ja puidutööstuse valdkonna ettevõtete arv on kasvanud ettevõtlusega samas tempos, moodustades umbes 4,1– 4,4% kõigist Eesti ettevõtetest. Enamus valdkonna ettevõtteid on mikroettevõtted ehk alla 10 töötajaga. Nende osakaal on 85% kõigist valdkonna ettevõtetest. 

Metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas kokku on hõivatud üle 33 000 inimese, kellest 2/3 töötavad valdkonna põhikutsealadel (umbes 21 000 inimest) ja 1/3 tugistruktuurides (nt raamatupidajad, laotöötajad, sekretärid, IT jt)

Täienduskoolitus

Metsandusalast täiendus- ning ümberõpet pakuvad kõik metsandusalast õpet pakkuvad õppeasutused. Kutseõppe täienduskoolitused on enamasti kutseeksamiks ettevalmistavad koolitused, nt raietööline, harvesteri- ja forvarderioperaator jne.

Seoses tehnoloogilise arenguga peab ligikaudu 2/3 täna töötavatest harvesteri- ja forvarderioperaatoritest regulaarselt läbima täienduskoolitusi, mille sobivaim toimumisaeg on mai või juuni, kui metsas on tööd vähem. Õpe toimub enamasti kutseõppeasutuses. Raietööliste, metsakorraldajate ja arboristide täiendusõpet saab korraldada töökohal, kahe-kolme päeva kaupa. Raietöölised saavad ümber õppida ja hakkama nt käsitöö-palkmajaehituses ning füüsilise võimekuse korral arboristi või ehituse erialadel. Metsaveo ja puiduhakkuri veokijuhtideks saavad kahe-kolme kuulistel kursustel ümber õppida nt veoautojuhid, kes omavad vastavaid juhilube. Forvarderioperaatoritel on võimalik täienduskoolituse käigus omandada veoautojuhtimise oskus, mis võimaldab töötamist puiduhakkuri veokijuhina.

Metsanduse ja puidutööstuse valdkonnas vabanevale tööjõule (nt füüsilise võimekuse languse korral) on üheks ümber- või täiendusõppe võimaluseks loodus- ja maaturism kui majandusharu ning sellega seotud teenuste pakkumine, samuti põllumajandus.

Puidu töötlemist ja mööbli tootmist käsitlev täiendus- ja ümberõpe toimub samuti enamasti kutse- või kõrgkoolides tasemeõppe või täienduskoolituse raames. Koolitused ja kursused toimuvad CNC töötlemiskeskuste operaatoritele, puitmajade ehitajatele, tisleritele, pehme mööbli valmistajate osakutsetele ja tehnilistele joonestajatele. Pehme mööbli valmistamise valdkonda saab siseneda osade kaupa (karkassi koostamine, polsterdamine, lõikamine, liimimine, pakkumine jm) oskusi omandades. Pehme mööbli valmistamise alavaldkonnas leiavad pärast täienduskoolituse läbimist tööd nt õmblejad, rätsepad, mööblirestauraatorid ja sadulsepad. Puitplaatide tootjaid, vineeritöötlejaid ja saematerjalide tootmisega seotud liinioperaatoreid on võimalik täiendus- ja ümberõppe raames koolitada põhiliselt töökohapõhises õppes. 

Puitmajaehituse alavaldkonna täiendus- ja ümberõppest saab valdkonda tööle asuda oskustöötaja tasemele, nt puitkonstruktsioonide püstitajaks, valmistajaks või monteerijaks. Ligikaudu pooled puitmajaehituse töötajatest võib valdkonda tööle asuda täiendus- või ümberõppe kaudu. Puitmajaehitajate ja mööbli tootmise valdkonda saavad täiendus- või ümberõppe raames siseneda näiteks ehituse valdkonna kogemusega inimesed. Õpe võib toimuda nii kutseõppeasutuses kui töökohal.

Metsa- ja puitmaterjali tundmise ja töötlemise oskustega töötajatel on võimalus töötada valdkonnasiseselt mitmetel muudel ametikohtadel (nt liinioperaatoritena, pingioperaatoritena), kui nad läbivad valdkondliku IKT-alase koolituse.

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Eve Kitt, Rain Leoma, SA Kutsekoda
Tipo de recurso
Nacional y políticas
País
Eesti
Fecha de publicación
Idioma del documento
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!