Pasar al contenido principal
Blog
Blog

EPALE focus: Základní dovednosti a jejich osvojení

Od července do září 2020 bude mít EPALE zacíleno na základní dovednosti. Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Osvojení základních dovednosti je klíčem k tomu, aby společnost dokázala čelit současným sociálním, zdravotním a ekonomickým problémům.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

Od července do září 2020 bude mít EPALE zacíleno na základní dovednosti.

Investovat do rozvoje a osvojení základních dovedností je v post-koronavirové době životně důležitým krokem. Základní dovednosti (čtení, psaní, počítání a digitální dovednost) se staly prioritou a základem doporučení Upskilling Pathways recommendation, přijatých Radou Evropy v r. 2016. Nejméně 20% obyvatel Evropy má problém s psaním, čtením, počítáním a využitím digitálních technologií a téměř stejný podíl lidí (22%) dospělé populace má nižší než střední vzdělání. To je samo o sobě velkým rizikem nezaměstnanosti a z toho vyplývajících sociálních rizik. Strategie Upskilling Pathways ukládá členským státům vytvořit kohezní politiky osvojení základních dovedností pro všechny. Lidé by měli získat přinejmenším střední nebo vyšší střední vzdělání. 

Současná koronavirová krize vrhla na tento problém zcela nové světlo. Základní dovednosti mohou lidem, komunitám a společnostem pomoci získat jistou odolnost v turbulentních dobách. Umožní jim rychleji se adaptovat na nové okolnosti. Pandemie se dotkla mnoha důležitých oblastí života, například zdraví, práce, blahobytu nebo financí. Mnozí lidé v řadě sfér reagovali na pandemii využitím online technologií, jiní ale přišli o práci. Digitální dovednosti se najednou ukázaly jako klíčové - stejně jako umět plánovat rozpočet a činit dobrá finanční rozhodnutí. A samozřejmě, pro většinu lidí bylo důležité rozumět a pochopit podstatu pandemie z lékařského a zdravotního hlediska.

Evropané s nedostatečnými základními dovednostmi jsou v dobách krize tou nejzranitelnější složkou společnosti.  Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti.

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Osvojení základních dovednosti je klíčem k tomu, aby společnost dokázala čelit současným sociálním, zdravotním a ekonomickým problémům.

Zde jsou témata, na která se v rámci našeho fokusu zaměřeníme: osvojení základních dovedností efektivními strategiemi, která zahrnují: 

  • kritické myšlení
  • zdravotní gramotnost
  • finanční gramotnost
  • matematická gramotnost
  • základní digitální devednosti pro budoucnost.

Ve dnech 16-17. září budete mít rovněž příležitost zůčastnit se  online diskuse na toto téma.

Login (33)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más