chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

Recurso

Elukestva õppe arendamise vajadused ja võimalused Kihnu vallas

Idioma: ET

Enviado por Kadi Kass

Uurimustöö eesmärgiks oli välja selgitada Kihnu elanike vaade valla elukestva õppe arendamiseks vajalikele tegevustele. Lisaks kaardistada elanike enda elukestvas õppes osalemine. Lähtudes uurimisprobleemist ja eesmärgist otsiti vastuseid järgmistele uurimisküsimustele: 1) missugune on Kihnu valla elanike elukestvas õppes osalemine? 2) kes peaksid kihnlaste arvates panustama Kihnu elukestva õppe arendamisse?; 3) milliseid elukestva õppe vorme ja tegevusi on kihnlaste meelest vaja arendada?

Andmed koguti küsimustikuga, millele vastas 50 Kihnu elanikku alates vanusest 16 eluaastat. Valim oli elanikkonda proportsionaalselt esindav.

Kihnu valla elanike elukestvas õppes osalemise osas selgus, et ligikaudu kolmveerand vastanutest (74%) on aktiivselt kaasatud täiendusõppe koolitustesse ja programmidesse. Suur osa vastajatest (21 vastajat) on osalenud täiendusõppel/koolitusel Kihnus kohapeal. Kihnus kohapeal on toimunud koolitusi näiteks klienditeenindusest, turismist ja ettevõtlusest. Enamus vastajaid (20 mainingut) vajaks võõrkeelte koolitust – seda tõid välja kõigi vanusegruppide vastanud. Enamus vastajatest (33 vastajat) ei tea, kas kohalik omavalitsus üldse nende täiendusõpet toetaks.

Vastanute arvates peaks elukestva õppe arendamisse Kihnus panustama kohalik omavalitsus. Kihnu vallavalitsuselt eeldatavad tegevused elukestva õppe võimaluste arendamisel võiksid olla vastajate arvates inimestelt uurimine ja küsitlemine – mida nad ise tahaksid, erinevad koolitused ja rohkem valikuid ning seda erinevatele sihtgruppidele. 48 Vastustest selgus, et inimesed soovivad saarele ka muid koolitusi, mitte vaid turismi- ja ettevõtlusalaseid. Kihnu oleks vaja vastajate arvates ka rohkem vabaaja veetmise ringe, keeltekoolitusi jne.

Elukestva õppe vormidest ja tegevustest, mida on vaja arendada, toodi esile, et kõige enam on Kihnu vaja spordist ja tervisest lähtuvat enesetäiendamist, seda tõid välja kõik vanusegrupid. Kõige enam tunnevad vastajad puudust konkreetsetest oskuste/pädevuste omandamisest. Puudust on tuntud konkreetsetest koolitusliikidest või –viisidest, näiteks oli nimetatud töötukassa koolitused, õpetajate täienduskoolitused, ümberõpe ning õhtukool. Kõik vanusegrupid tunnevad puudust täiendus- ja ümberõppe võimalustest Kihnus kohapeal. 94% vastajatest arvas, et põhiharidust mitteomavatel elanikel võiks olla võimalus seda omandada Kihnu koolis.

Kohalik omavalitsus saaks ja võiks toetada Kihnu elanike katkenud gümnaasiumi- või kutsehariduse lõpetamist rahalise toetusega, sh stipendiumitega. Seda on välja toonud kõik vanusegrupid.

Oluliseks tulemuseks on see, et Kihnu vallavalitsus peaks elukestva õppe võimaluste arendamisel alustuseks kaardistama huvilised ja nende soovid elukestva õppe arendamiseks. On tähtis kihnlastele pakkuda just selliseid koolitusi, mille vajalikkust nad ise on tunnetanud ja esile toonud.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kaitstud lõputöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Autor(es) del recurso : 
Marily Männi
Fecha de publicación:
Lunes, 24 Septiembre, 2018
Idioma del documento
Tipo de recurso: 
Estudios e informes
País:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email