chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

Recurso

Täiskasvanud õppijate õpibarjäärid ja nendega toimetulek

Idioma: ET

Enviado por Kadi Kass

Täiskasvanud õppija peab olema ennastjuhtiv: õppija võtab initsiatiivi ning tuvastab oma õppimisvajadused, seab eesmärgid, leiab ressursid, valib sobivaima õppimisstrateegia ja hindab oma õpitulemusi, seda kõike individuaalselt või abiga. Ennastjuhtiv õppimine eeldab, et õppija on sisemiselt motiveeritud, sooviga saavutada ja kasvada, teadmisjanuline ja uudishimulik. (Knowles, 1975, 18-21). Lisaks nõuab ülikoolis õppimine vastutuse võtmist oma õpingute üle, tuleb toime tulla pikemaajalise formaalse keskkonnaga, õppekorraldusega ning kohaneda akadeemilisusega (Dembo & Seli, 2004). Eeldusi, mida õppijalt oodatakse on palju, seega on võimalus, et õppija ei suuda neid kõiki täita, tekivad õpibarjäärid.

Knud Illeris (2007) liigitab õpibarjäärid kolmeks: sotsiaalsed (vastupanu õppimisele), kognitiivsed (valesti õppimine) ja emotsionaalsed (kaitse õppimise eest). Õpibarjääre on võimalik ületada, kuid see eeldab kõigepealt nende ära tundmist. Uurimistöö probleem tuleneb teadmiste puudumisest, milliseid õpibarjääre täiskasvanud õppijad kogevad ja kuidas nendega toime tulevad. Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada täiskasvanud õppijate kogemused õpibarjääridest ja nendega toimetulekust. Lähtuvalt probleemist ja eesmärgist on sõnastatud kaks uurimisküsimust: Milliseid õpibarjääre kogevad täiskasvanud õppijad? Kuidas tulevad täiskasvanud õppijad toime õpibarjääridega?

Magistritöö teoreetilises osas annan analüüsiva ülevaate täiskasvanud õppijast, täiskasvanu õppimisest, õpibarjääridest ja nendega toimetulekust. Empiirilises osas kasutasin kvalitatiivset uurimust ja andmete kogumiseks viisin läbi viis poolstruktureeritud intervjuud täiskasvanud õppijatega.

Empiirilise osa kokkuvõtteks võib öelda, et täiskasvanud õppijad kogevad õpingute jooksul nii sotsiaalseid, kognitiivseid kui ka emotsionaalseid õpibarjääre ning õpibarjääride ületamiseks vajavad toetust eelkõige grupilt, kuid ka institutsioonilt, tööandjalt ja lähedastelt.

Võtmesõnad: täiskasvanud õppija, täiskasvanute õppimine, õpibarjäärid, õpibarjääridega toimetulek

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis

Autor(es) del recurso : 
Eva Jakovlev
Fecha de publicación:
Viernes, 31 Mayo, 2019
Idioma del documento
Tipo de recurso: 
Estudios e informes
País:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn