Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Vrednotenje komunikacijske kompetence v skupini Arriva

V projektu Svetovanje za zaposlene na LU Jesenice dajemo velik poudarek vrednotenju neformalno pridobljenih znanj oz. ključnih kompetenc. Tudi podjetja se vse bolj zavedajo, da za uspešnim poslovanjem stojijo zadovoljni in usposobljeni zaposleni, ki s svojim delom izkazujejo pripadnost podjetju, v katerem so zaposleni. Sodelovanje s podjetjem, pri katerem smo izvedli vrednotenje komunikacijskih kompetenc zaposlenih, predstavljamo v tem prispevku.

Podjetja se vse bolj zavedajo, da za uspešnim poslovanjem stojijo zadovoljni in usposobljeni zaposleni, ki s svojim delom izkazujejo pripadnost podjetju, v katerem so zaposleni. Eno izmed takih je tudi skupina Arriva, ki si prizadeva, da bo za svoje stranke, potnike in zaposlene delavce najboljša izbira tako v sedanjosti kot v prihodnosti.

V projektu Svetovanje za zaposlene na LU Jesenice dajemo velik poudarek vrednotenju neformalno pridobljenih znanj oz. ključnih kompetenc, sploh v zadnjem času, ko ne izvajamo programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc in imamo posledično manj povpraševanja zaposlenih po svetovanju o možnostih vključitve v posamezne izobraževalne programe in razvoju temeljnih kompetenc.

Da bi dosegli zaposlene, smo v začetku februarja podjetjem v regiji poslali dopis, s katerim smo jih seznanili z možnostjo vrednotenja ključnih kompetenc njihovih zaposlenih, pri čemer smo poudarili, da se pri vrednotenju prilagodimo njihovim potrebam. Na dopis se je odzvala tudi skupina Arriva, ki na Gorenjskem opravlja javni avtobusni prevoz. Pri zaposlenih voznikih avtobusov so želeli preveriti njihove komunikacijske spretnosti in na predstavitvenem sestanku smo se dogovorili, da bomo najprej izvedli delavnico na temo komunikacije ter reševanja konfliktov, ki ji bo sledilo individualno vrednotenje. Da na samem vrednotenju ne bi izgubljali časa z reševanjem samoevalvacijskih vprašalnikov, smo pomočnici za kadre in kadrovske projekte vnaprej poslali vprašalnik »Komunikacijski stili« in vprašalnik »Toleranca in občutljivost na konflikt ter stili odzivanja«, ki so ju zaposleni rešena prinesli na delavnico.

Svetovalki sva pripravili vsebinski in izvedbeni načrt delavnice, na kateri bi ena predstavila komuniciranje na splošno s poudarkom na asertivni komunikaciji, druga pa konflikte in njihovo reševanje. Delavnici se je pridružila tudi vodja marketinga, komunikacije in projektov v skupini Arriva Slovenija.

Delavnice, ki smo jo izvedli v prostorih Arrive Jesenice, se je udeležilo 12 voznikov, ki so predviden koncept delavnice zapeljali čisto v drugo smer. Že takoj na samem začetku je bilo jasno, da morava svetovalki  prilagoditi tako vsebino kot izvedbo delavnice, saj se je s strani udeležencev pokazalo, da imajo oni željo, da povedo, s kakšnimi konflikti se pri delu srečujejo, kako se z njimi spopadajo in katere veščine vse uporabijo, da je po njihovem mnenju komunikacija s »težavnimi potniki« sploh možna. Njihovo delo je namreč zelo individualno in nimajo priložnosti, da bi konfliktne situacije s potniki razrešili s sodelavci. Vozniki so imeli konkretna vprašanja in so pričakovali tudi odgovore na konkretne situacije.

Ves čas delavnice sva se svetovalki trudili, da sva ohranjali njihovo pozornost in ustrezno komunikacijo, bili pozorni na skladnost verbalne in neverbalne komunikacije, jim podali ustrezno vsebino in delavnico uspešno zaključili.

Individualno vrednotenje je sledilo v treh terminih in je zajemalo kratko osebno predstavitev kandidatov ter igro vlog. Pri osebni predstavitvi je kandidat povedal nekaj o sebi in svojem delu, svetovalki pa sva opazovali njegovo skladnost v komunikaciji, gestikuliranje in očesni stik. Takoj po predstavitvi je kandidat dobil povratno informacijo o tem, kar sva opazili.

Sledila je igra vlog obvladovanja konfliktne situacije, kjer je bil kandidat neposredno udeležen v zaigrani konfliktni situaciji, ki ji je bil izpostavljen. Igro vlog je izvajal ena svetovalka, druga pa je bila opazovalka. Po koncu sva izvedli voden pogovor o reševanju konfliktov in podali povratno informacijo, v kateri je sodeloval tudi kandidat. Pokomentirali sva tudi ovrednotene vprašalnike, ki so jih izpolnili pred izvedbo delavnice.

Po opravljenih vrednotenjih je posamezni kandidat dobil še pisno mnenje o izraženosti kompetence na področju komunikacije in reševanja konfliktov: oceno javnega nastopa ter oceno obvladovanja konfliktnih situacij, ki so razporejena po treh kategorijah: odlično – dobro – priporočeno izboljšanje, opis samoocene komunikacijskih stilov, odzivanja na konflikt ter na koncu še ugotovitve in priporočila za izboljšanje kompetence.

Komentarji po koncu izvedbe so bili pozitivni in udeleženci so dobili vtis, da so za podjetje pomembni, saj so imeli možnost, da so se udeležili delavnice, na kateri so dobili odgovore na konkretna vprašanja in izkusili različne odzive na njihovo konfliktno situacijo.

Udeleženec delavnice, Boško Sofrić, je svoje vtise strnil z besedami: »Udeležba na delavnici je bila za mene in upam da tudi za moje sodelavce velikega pomena. Veliko je bilo poudarka na odnosih in komunikaciji med voznikom in potniki, kar je bilo še posebej dragoceno, sploh v današnjih časih, ko ljudje zmeraj nekam hitimo in nimamo časa sami za sebe. Vsak je lahko  povedal svoje težave in kaj bi se dalo izboljšati, kar sta nam kot nasvete priporočili predavateljici. Skratka zelo lepa delavnica. Upam, da bo naše podjetje Alpetour-Arriva v bližnji prihodnosti organiziralo še kakšno delavnico na to temo ali vsaj podobno. Rad bi se še enkrat zahvalil za vaš trud in za lepo zanimivo predavanje.«

Vrednotenje komunikacijske kompetence na način, kot sva ga izvedli svetovalki LU Jesenice, bi ena svetovalka težje izvedla, saj je pri igri vlog pomemben opazovalec, ki spremlja komunikacijo, reakcije in odzive, lažje je tudi dati povratne informacije in osebna občutja v posamezni zaigrani konfliktni situaciji. Delo dveh svetovalk hkrati je dobrodošlo pri pripravi ustne in pisne povratne informacije, saj sva se svetovalki vsaka osredotočali na določen vidik komunikacije in sva se dopolnjevali pri podajanju svojih mnenj.

Glede na to, da je komunikacija pri svetovalcih pomembna kompetenca, ki jo vsakodnevno uporabljamo pri svojem delu in jo stalno razvijamo, sem prepričana, da se bo več svetovalcev odločilo za vrednotenje te kompetence in tako pripomoglo k zadovoljnim in usposobljenim zaposlenim. In kot pravi rek: »komunikacija je ključ do uspeha.«

Lea Zlodej je svetovalka v izobraževanju odraslih, zaposlena na Ljudski univerzi Jesenice.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más