Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Solidárny projekt v Partizánskom - Zlepši svoj jazyk, zlepši seba, zlepši mesto!"

V rámci projektu “Zlepši svoj jazyk, zlepši seba, zlepši svoje mesto” zastrešeného Európskym zborom solidarity sa zopár mladých dobrovoľníkov a pracovníkov E@I hovoriach viacerými cudzími jazykmi rozhodlo zdieľať metódy učenia sa cudzieho jazyka nadobudnuté počas samoučenia sa i rôznych medzinárodných konferencií, študentom stredných škôl. Okrem toho im tento projekt sprístupnil i účasť na dobrovoľníckych stážach v zahraničí a ponúkol možnosť stať sa dobrovoľníkom vo viacerých regionálnych aktivitách E@I.

Projekt vznikol na základe potreby rozvíjať kompetencie mladých, ktoré budú môcť využiť na trhu práce, pretože formálny vzdelávací systém veľakrát poskytuje bohužiaľ len teoretické znalosti. Organizátori tohto projektu veria, že cesta k zdokonaľovaniu kompetencií je dláždená aktívnym sa zapojením do dobrovoľníckych aktivít v komunite, a to v mene solidarity i prevzatím zodpovednosti za svoje vlastné vzdelanie. V neposledom rade sú to práve jazykové zručnosti, ktoré mládeži otvárajú brány k lepším možnostiam štúdia i práce, či už doma alebo v zahraničí. Tie však napriek snahám EÚ o mnohojazyčnosť nie sú postačujúce a len málo mladých je po ukončení stredoškolských štúdii schopných plynule sa dohovoriť čo i len jedným cudzím jazykom. Naproti tomu sa v médiách čoraz častejšie objavujú polygloti plynulo hovoriaci napr. v dvanástich cudzích jazykoch (schopní komunikácie i v tridsiatich), ktorý sa učia ako samouci. Jednou z nich je práve i rodená Partizánčanka Lýdia Machová. Očividne metódy výučby cudzích jazykov v školách nie sú príliš efektívne a neumožňujú uspokojiť jednotlivé štýly a preferencie učenia všetkých jednotlivých žiakov. Preto je vhodné, okrem pravidelných školských lekcií, staviť na autonómiu a motiváciu k samoučeniu sa.

Európsky zbor solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. Práve zo solidarity voči mládeži a mestečku Partizánske sa päť mladých polyglotov z Česka, Francúzska a Slovenska podujalo ukázať im ako využiť dobrovoľnícku prácu doma alebo stáž v zahraničí na rozvoj svojich kompetencií i jazykových zručností pre uplatnenie sa v budúcnosti a vylepšenie sociálneho kapitálu mesta. Projekt je zastrešený E@I a pozostával z nasledujúcich aktivít:

Jazykovo-mentoringový program

V spolupráci s ICM Partizánske a Lýdiou Machovou – zakladateľkou Jazykového mentoringu, s,e dva až trikrát do mesiaca  zabezpečovavali pravidelné tvorivé dielne, ktoré naučili mládež ako a kde sa efektívne naučiť cudzí jazyk. Objasnili sme základné princípy samoučenia sa, jednotlivé kroky na ceste k plynulosti, techniky na komplexný rozvoj všetkých 4 základných zručností – písanie, čítanie, počúvanie, rozprávanie, aplikácie a iné materiály dostupné online a návod k ich používaniu, tak aby jazyk žiaci nadobúdali zábavnými aktivitami na témy, ktoré ich zaujímajú.

Jazyková kaviareň

Organizovali sme jazykovú kaviareň pre občanov mesta Partizánske. Kaviareň bola zameraná na zlepšenie cudzieho jazyka a m poskytla možnosť precvičiť si to, čo sa mládež naučila, budovať vzťahy, a šíriť vedomie o našom projekte v komunite. Zabezpečený b aj bol samozrejme aj kontakt s rodenými hovoriacimi (angličtina, francúzština, nemčina, poľština, taliančina). Cieľom kaviarne bolo spájať komunitu (nielen mládež) s rovnakým koníčkom, dať priestor previesť teóriu do praxe a učiť sa jazyk tým najlepším spôsobom, a síce rozprávaním s rodenými hovoriacimi.

Prednášky o možnostiach programu Európsky zbor solidarity

Počas aktivít sme mládeži umožnili vyskúšať si dobrovoľníctvo a oboznámili ich s Európskym zborom solidarity a prínosom

dobrovoľníckej aktivity. Rovnako sme mladým umožňoili stať sa dobrovoľníkmi na podujatiach organizovaných zastrešujúcou organizáciou E@I ako je LingvaFest, alebo Letná škola esperanta. Tieto udalosti spájajú lásku k cudzím jazykom s dobrovoľníctvom, čo bolo nepochybne jednou z najlepších príležitostí na rozvoj kompetencií zapojených mladých.

Veríme, že ak mestečko bude mať šikovných a schopných mladých ľudí, aspoň z časti sa zabráni tzv. odlivu mozgov. Pretože aktívny a kreatívny mladý človek je schopný tvorby príležitostí vo svojom rodisku. Ak sa predsa len rozhodne odcestovať na určitú dobu do zahraničia, zabezpečí si kvalifikovanejšiu prácu, ktorá mu umožní rozvinúť sa a priniesť späť do svojho mestečka svoje zručnosti a vedomosti a trocha ho zveľadiť. 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más