Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Publikacija povodom 25 godina rada Evropskog centra za moderne jezike

Povodom obilježavanja 25 godina svog postojanja, Evropski centar za moderne jezike Savjeta Evrope je objavio publikaciju pod nazivom Promjena konteksta, razvoj kompetencija: 25 godina inspirativnih inovacija u učenju jezika.Demografske, političke i tehnološke promjene u društvu, praćene globalizacijom, značajno su uticale na obrazovanje u Evropi u proteklih 25 godina. Kao rezultat, došlo je do promjena u očekivanjima kada je riječ o jezičkom obrazovanju. U publikaciji su predstavljena dostignuća Centra u ovom periodu, u širem kontekstu djelovanja Savjeta Evrope, kroz iskustva međunarodnih eksperata koji realizuju projekte Centra, kao i kroz svjedočanstva učesnika koji implementiraju inovativne pristupe u nastavi jezika širom Evrope.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Cavalli Marisa, Newby David, Heyworth Frank
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
Palabras clave
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)
Etiquetas

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!