chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

Recurso

Interná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP do roku 2030

Idioma: SK

Enviado por Peter Maľa

Koncepcia rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej agentúre životného prostredia vychádza z potreby reagovať na svet v ére zmeny a pripravovať ľudí pre tento meniaci sa svet. Vznikla z vnútornej potreby samotných zamestnancov pracovať na sebe, zlepšovať fungovanie a poskytovať kvalitnú environmentálnu výchovu. Ich presvedčením je, že táto koncepcia bude pochopená a prijatá ako na inštitucionálnej tak rezortnej úrovni a premietne sa do príslušných vnútorných smerníc a dokumentov.

Koncepcia je rozdelená na tri hlavné časti: analytickú, strategickú a akčnú.

V analytickej časti sú uvedené východiská pre realizáciu environmentálnej výchovy, SWOT analýza a zhodnotenie aktuálneho stavu v tejto oblasti z hľadiska inštitucionálneho, koncepčného, realizačného a pedagogicko-didaktického.

V strategickej časti je definovaná vízia a strategický cieľ environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR.

 • Vízia 2030: Slovenská agentúra životného prostredia je lídrom a koordinátorom v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania na Slovensku.
 • Strategický cieľ: Zvýšiť kvalitu a efektivitu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v celoslovenskom meradle, a to realizáciou opatrení zameraných na rozvoj vnútorných kapacít, skvalitnenie vlastnej ponuky programov environmentálnej výchovy, budovanie modelového strediska environmentálnej výchovy a zabezpečovanie národnej koordinácie.

Environmentálna výchova je celoživotný proces ovplyvňovania jednotlivca, jeho vedomostí, zručností, hodnôt a postojov, v snahe o dosiahnutie udržateľného rozvoja.

Ciele vzdelávania v tejto oblasti možno rozdeliť do troch skupín (vedomosti, postoje a zručnosti):

 • O životnom prostredí (POZNAJ) – nadobúdanie včasných a relevantných informácií,
 • V životnom prostredí (MYSLI) – formovanie myslenia, hodnôt a postojov v lokálnom prostredí,
 • Pre životné prostredie (KONAJ) – nácvik zručností pre aktívne ovplyvňovanie svojho okolia.

Kľúčové témy environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2030 z pohľadu určujúcich faktorov:

 • Priority environmentálnej politiky: zmena klímy, obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu, udržateľná výroba a spotreba,
 • Štatút SAŽP: voda, zmena klímy, ochrana ovzdušia, geológia (envirozáťaže, geoparky, obnoviteľné zdroje energie), ochrana krajiny (vidiecke a mestské životné prostredie), odpadové hospodárstvo,
 • Vzdelávacie okruhy: výchova pre udržateľný rozvoj, spotrebiteľská výchova, klimatická výchova,
 • Stredisko environmentálnej výchovy Dropie: zmena klímy, udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy, obehové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadu, ochrana krajiny, spolupráca a dobrovoľníctvo.

Prehľad cieľových skupín do roku 2030:

 • Prioritné: pedagógovia, študenti pedagogických fakúlt, koordinátori a lektori environmentálnej výchovy,
 • Štandardné: žiaci a študenti MŠ, ZŠ, SŠ, široká verejnosť,
 • Špecifické: odborní pracovníci, mimovládne organizácie, podnikatelia, samosprávy, seniori,
 • Stredisko environmentálne výchovy Dropie: školy, mimovládne organizácie, samosprávy, podnikatelia, poľnohospodári, odborní pracovníci, študenti fakúlt záhradného a krajinného inžinierstva.

Posledná akčná čast dokumentu sa zameriava na podrobný popis plánu na dosiahnutie stanovených cieľov, popis opatrení v prioritných oblastiach a ročné hodnotiace cykly.

Autor(es) del recurso : 
Slovenská agentúra životného prostredia
Fecha de publicación:
Miércoles, 29 Enero, 2020
Tipo de recurso: 
Nacional y políticas
País:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn