Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Hur kan vi förbereda oss på The Millennial Shift i arbetslivet?

I engelsktalande länder pratar man ofta om Babyboomers, Generation X och Millennials istället för att som i Sverige prata om personer födda på till exempel 70- eller 80-talet.  Babyboomers syftar på de personer som är födda mellan 1946 och 1964, Generation X är de som är födda mellan 1965 och 1976 och Millennials är de som är födda mellan 1980 och 1996. Millennials beskrivs ofta i mer eller mindre nedvärderande ordalag och har bland annat kallats ”The Trophy kids”, ”The me me me-generation” eller ”Generation Entitled”.

Att den äldre generationen klagar på den yngre är dock inget nytt, utan snarare ett ganska vanligt fenomen. Men finns det sätt att undgå konflikter generationer emellan?

IFLAs Management & Marketing Committee ordnade tillsammans med Library and Archives Canada (LAC) en konferens på temat ”The Millennial Shift in the Library Workforce”. Konferensen samlade bibliotekarier och arkivister främst från Canada, men även från andra delar av världen. Som Chair för IFLA Management & Marketing Section detog jag i konferensen, både som talare och åhörare.

Först ut av dagens talare var Bonnie Mager, Digital and Commuications Manager från Invercargill City Libraries and Archives, Nya Zeeland. Bonnie, som är en millennial, är lite av en kändis i biblioteksvärlden efter att hon och hennes team gjort flera uppmärksammade marknadsföringskampanjer där de plockat upp något som ligger i tiden och gjort en biblioteksvariant på detta. Det mest kända exemplet är pastichen på Keeping up with the Kardashians, som Bonnie och hennes team gjorde om till Keeping up with the Librarians. Bonnie, som är en millennial, berättade om hennes teams sätt att arbeta med marknadsföring. Hennes bästa tips för den som vill börja arbeta mer aktivt med att marknadsföra sitt bibliotek är först och främst att utgå ifrån det lokala – försök inte återskapa det någon annan har gjort utan gör det på ert eget sätt. Att jobba med marknadsföring behöver heller inte vara så svårt – utgå ifrån den rekvisita och den personal ni har och börja med att filma med din mobiltelefon, var hennes rekomendation.

Näsa talare var Vivian Lewis, University Librarian på McMaster University, Hamilton, Canada. Vivian, som själv är babyboomer, föreläste på temat Retaining Millennials: Helping this Next Generation of Library Staff Stay (and Thrive) in our Organizations.

Vivian uppmärksammade att många yngre bibliotekarier bytte jobb väldigt ofta. Det blev ett problem för universtietet som hela tiden fick rekrytera nya bibliotekarier. Dels kostar det väldigt mycket att rekrytera och dels tar det mycket tid att lära upp alla nyanställda. Vivian bestämde sig därför att ta reda på vad som var anlednignarna till att så många bytte job efter så kort tid.

Hennes undersökning visar att mycket handlade om att de olika generationerna hade olika förväntningar.  Alla chefer på McMaster University var babyboomers. De var uppväxta under efterkrigstiden och vana vid att hushålla med de ekonomiska resurserna. De hade också inställningen att hårt arbete lönar sig, att en arbetsdag varar från 9 till 17 och att var och en får vänta på sin tur att bli befordrad.

Vivian noterade att babyboomer-ledarstilen inte passade så bra ihop med många millennials önskemål om flexibel arbetstid, öppen kommunikation och balans mellan arbetsliv och fritid. Vivian påpekade att även om många millennials beskylls för att vara lata och självcentrerade är de ofta även mycket innovatiova personer som arbetar hårt, om än på ett annat sätt än de tidigare genertionerna gjort.

Millennials är, enligt Vivian, ofta mycket värderingsstyra och avstår ofta högre lön eller andra materiella fördelar i utbyte mot att få arbeta med något de brinner för och möjligheten att kombinera arbete med familjeliv eller personliga intressen.

Vivians rekommendationer är bland annat att se till att utbilda personalen i att bemöta olika generationers olikheter, att se till att stötta en sund balans mellan arbetsliv och fritid och att skapa en positiv och välkomnande miljö för nya medarbetare. Hon menar också att den nya generationen uppskattar transparens och öppen kommunikation och att det är viktigt för dem att få feedback på sina arbetsprestationer. Ett paper av Vivian Lewis om ämnet finns att läsa här!

Efter Vivan pratade jag om mitt ledarskap – i egenskap av millennial. Lustigt nog bekräftar min ledarskapsstil många av de fördomar som finns kring millennials! Jag tycker om att ha roligt på jobbet, jag arbetar med något jag kallar humorledarskap och kollegial coachning. Det jag pratade om var ungefär samma saker som jag tog upp på konferensen på Samos i höstas. Mer om mina ledarskapstankar går att läsa här!

Därefter var det dags för två kanadensiska bibliotekarier att ge sina reflektioner kring hur det är att komma ut i yrkeslivet som nyutexaminerad bibliotekarier. Båda pratade mycket om vikten av “worklife balance” men också om hur viktigt det är för dem att känna att det de arbetar med verkligen tillför nytta till samhället.

Dagen avslutades med en panel där alla föreläsare diskuterade ämnet. Frågor som dök upp berörde tex konflikten mellan arbetstagares öskemål om att kunna arbeta på distans och verksamhetens krav på att personalen är fysiskt på plats. Vi diskuterade också millennials generella krav på att ha roligt på jobbet och att få feedback på sina prestationer – är det möjligt att alltid ha roligt på jobbet till exempel och hur ofta ska medrbetarna få feedback? Viktiga diskussioner som kom upp var möjligheten att som chef ha en ställföreträdare som kan rycka in när man är sjuk eller ledig. Här menade millennial-cheferna att det absolut var möjligt, medan babyboomer-cheferna generellt menade att det inte behövdes eftersom de aldrig är sjuka.

På många sätt lämnade jag konferensen med fler frågetecken än när jag kom, men samtidigt tyckte jag att det var ett mycket spännande och viktigt ämne som skulle behöva diskuteras vid fler tillfällen.

Anya Feltreuter är bibliotekschef för Mjölby bibliotek som består av huvudbiblioteket i Mjölby, meröppna filialbibliotek i Skänninge, Mantorp och Väderstad samt biblioteksverksamhet på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge. Anya är också en av kontaktpersonerna för Svensk Biblioteksförenings expertnätverk  för folkbibliotekschefer samt Standing Committee Member i IFLAs (International Federation of Library Assosciations) Management & Marketing Section. Anya är särskilt intresserad av frågor som rör ledarskap, demokrati och vuxnas lärande.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más