Pasar al contenido principal
News
Noticias

v Trenčianskom samosprávnom kraji budú vyškolení koordinátori kvality v odbornom vzdelávaní a príprave

Vychovať absolventov pre potreby trhu práce, podporovať odborné vzdelávanie a najmä zvyšovať kvalitu a atraktivitu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je prioritou Trenčianskej župy v oblasti vzdelávania. „Pri zvyšovaní kvality vyučovacieho procesu na župných stredných školách sme sa rozhodli spolupracovať so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. V priebehu minulého roka sme v rámci vzájomnej spolupráce zapojili do tzv. metódy peer review dve školy, konkrétne Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici. Myslím si, že práve využitie tejto metódy je vhodné na zvýšenie kvality na krajských stredných školách. Som rád, že nám ŠIOV bude nápomocný pri zavádzaní tohto systému. Zároveň ma teší, že Trenčiansky kraj v rámci projektu Efektívna verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov a 40 koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšovaní kvality na župných stredných školách,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška po podpise memoranda.

Metóda peer review je kombináciou sebahodnotenia a externého hodnotenia. Pozostáva zo 4 fáz. V prvej fáze si každá škola vypracuje sebahodnotiacu správu, v druhej fáze externí hodnotitelia navštívia školu, v tretej fáze sa vypracuje záverečná správa od externých hodnotiteľov s odporúčaním oblastí, v ktorých je nutné skvalitňovať výstupy. Vo štvrtej fáze si hodnotená škola vypracuje akčný plán, ktorý vedie ku skvalitneniu odporúčaných oblastí a implementuje ho do procesov školy. Aktivity v rámci peer review v TSK koordinuje národné referenčné miesto EQAVET, pôsobiace v rámci odboru európskych politík (ŠIOV).

„Veľmi si vážim, že Trenčiansky samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý s nami podpísal memorandum o spolupráci. Venuje sa práve oblasti peer review. Verím, že aj s naším prispením dokážeme pomôcť napredovať v  kvalite stredného školstva v Trenčianskom kraji,“ uviedol riaditeľ ŠIOV Michal Němec.

V aktuálnom školskom roku už všetky župné  stredné školy pracujú na sebahodnotiacich správach. Gymnázium v Dubnici nad Váhom a Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici už sebahodnotiacu správu odovzdali, jedna z nich absolvovala aj hodnotiacu návštevu a čaká na spätnú väzbu. Druhá škola má dohodnutý termín návštevy externých hodnotiteľov. Pre viac informácií o metóde vzájomného hodnotenia kvality školy a aktualít z oblasti odborného vzdelávania a prípravy, navštívte stránku Štátneho inštitútu odborného vzdelávania: Okvalite.sk 

zdroj a foto: TSK: https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/trencianska-zupa-a-statny-institut-odborneho-vzdelavania-podpisali-memorandum-o-spolupraci.html?page_id=691986

Login (0)
Etiquetas

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más