Pasar al contenido principal
News
Noticias

40 jaar Tweedekansonderwijs in Vlaanderen

Ann Verhaegen, secretaris-generaal van het Departement Onderwijs, heeft in Leuven tijdens een academische zitting naar aanleiding van 40 jaar Tweedekansonderwijs (TKO) in Leuven gepleit voor meer samenwerking tussen TKO en de Examencommissie om meer jongeren te bereiken en op die manier alsnog hun diploma secundair onderwijs te halen.

 

"Het aantal jongeren dat zijn diploma secundair niet haalt neemt weliswaar af, maar we zijn nog steeds niet in de ideale wereld. Ik schat dat niet eens de helft van deze groep zijn weg niet vindt naar het TKO of de Examencommissie om dat diploma alsnog te halen. Van degenen die dat toch doen kiest 60 procent voor het TKO, 30 procent voor de Examencommissie en 10 procent voor combinatie van beiden. Om meer jongeren te bereiken is samenwerking tussen TKO en de Examencommissie meer dan ooit aan de orde", aldus de secretaris-generaal.

Verhaegen lijstte nog andere uitdagingen voor het TKO op. Zo moet omwille van de evolutie van het leerlingenprofiel, uiteenlopende leeftijden en herkomst het TKO zich bezinnen over de vraag hoe men zijn werking hierop beter kan aansluiten. Ze riep TKO en het secundair onderwijs ook op meer expertise te delen om ervoor te zorgen dat er meer leerlingen reeds in het secundair hun diploma halen. Nu de eindtermen voor het secundair aangepast zijn dient dat ook te gebeuren voor het TKO en het Volwassenenonderwijs. Ze pleitte ook voor de integratie van de erkende verworven competenties in TKO-opleidingen.

Tijdens een pannelgesprek nadien wees prof. Joke Vandenabeele (KU Leuven) naar de resultaten van een eigen bevraging onder TKO-afgestudeerden waaruit bleek hoe belangrijk de opleiding was geweest om hun leven autonoom in handen te nemen. "Men getuigde hoe het behalen van dit diploma de kans op een werkplek sterk verhoogd had, hoe ze terug interesse kregen voor wat er in de buitenwereld gebeurde en vakken als wiskunde en geschiedenis plots interessant bleken", aldus Vandenabeele.

Met 41 leerlingen, waaronder vooral vrouwen die hun diploma secundair onderwijs wilden halen, ging het Tweedekansonderwijs in Vlaanderen in 1980 in Leuven van start onder impuls van Elcker-Ik en met de steun van het stadsbestuur dat infrastructuur ter beschikking stelde. Snel volgden gelijkaardige initiatieven in Antwerpen en Brugge. 40 jaar later is dit fenomeen in Vlaanderen uitgegroeid tot 32 centra voor volwassenenonderwijs die één of meerdere TKO-opleidingen in hun aanbod hebben. Vorig schooljaar volgden er ongeveer 11.000 cursisten een diplomagericht traject.

 

BRON: BELGA

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más