Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Kuidas vähendada koolituse mõju ... keskkonnale?

Koolituse ökoloogilise jalajälje vähendamise üle arutleti V koolitajate mittekonverentsil. Osalejad leidsid, et kuna koolitusvaldkonnas tegutsejatel on võimalus jõuda paljude sihtgruppideni, on tähtis koolituste korraldamisel ja läbiviimisel põhjalikult läbi mõelda, kuidas toimida keskkonnasäästlikumalt.

Usutavasti pole tänasel päeval vaja enam kedagi veenda, et keskkonnahoid ja keskkonnateadlik toimetamine on kriitilise tähtsusega inimühiskonna jätkusuutlikust arvestades. Ka selleaastasel koolitajate mittekonverentsil peeti oluliseks tõstatada keskkonnateema fookusesse seoses täiskasvanute koolitaja keskkonnateadlikkusega. Arutelus, mille pealkirjaks oli „Koolitaja keskkonnateadlikkus ja koolituse ökoloogilise jalajälje vähendamine“ osalesid täiskasvanudhariduse valdkonna spetsialistid erinevatest sektoritest, mis võimaldas seda teemat käsitleda väga mitme nurga alt. Asjaliku ja intensiivse arutluse ajal kaardistati peamised kriitilised teemad, mis puudutavad koolitust ja keskkonnahoidu. Sama intensiivsusega jätkus ka kaardistatud probleemidele võimalike lahenduste väljapakkumine.

Maailma parandamine algab ühest inimesest. Meie kõigi isiklik otsus keskkonnasäästlikult toimetada võimaldab meil jõuda soovitud eesmärgini – puhtam ja tervem elukeskkond. Personaalne otsustus eeldab siiski teadvustamist ja teadlikkust, mistõttu võib öelda, et siinkohal on täiskasvanute koolitajal ja koolitusvaldkonnas tegutsejatel suur võimalus olla muutuse algatajaks. Selles olukorras on täiskasvanute koolituse valdkonnas tegutsejatel oluline eelis teiste valdkondade esindajate ees, sest meil on otsene ja personaalne kokkupuude paljude ühiskonna liikmetega.

Koolituse keskkonnamõju

Paljud senised toimimisviisid ei ole ei keskkonnasäästlikud aga ka mitte rahasäästlikud. Me toimime nii, sest „nii on alati tehtud“. Kuid pisut järelemõtlemist, avarama vaatega kaalumist ja süvenemist võimaldab meil kõigil tegutseda nii, et tulemuseks on väiksema ökoloogilise jalajäljega koolitus ja keskkonnateadlikumad koolitusel osalejad.

Mittekonverentsi arutelul kaardistati põhilised valdkonnad, kus on võimalik koolitajal ja koolituse korraldajal teha keskkonnasäästlikumaid valikuid. Nendeks on näiteks koolitusruum, transport, jäätmekäitlus, toitlustus ja joogivesi, koolitusega seotud ostud.

Muutuse elluviimine

Mittekonverentsil koostasime koos osalejatega probleemi-kaardi, millele kandsime olulisemad keskkonnamõjurid koolituse läbiviimisel aga ka võimalikud lahendused, mida meist igaüks saab teha:

Ja kuigi ka arutluse käigus sai kinnitust see, et alati ei ole kõige osas meil vabad käed, et tegutseda keskkonnasõbralikult, kuid siiski saame me kõik küsida. Küsida, kuidas osalejad saavad koolituskohta ühistranspordiga, küsida joogiveeks kraanivett; küsida, kas osalejad saavad kaasa võtta oma isikliku veepudeli; küsida, kas ruumitemperatuuri on võimalik madalamaks panna; küsida, kas silte või materjale on võimalik korduvkasutada.

Keskkonnasõbralike sündmuste korraldamiseks on Tartu Loodusmaja välja töötanud juhendi. Põhjalik juhend annab ülevaate põhilistest keskkonnateguritest sündmuste korraldamisel, palju erinevaid näiteid, kuidas korraldada keskkonnasõbralikke sündmusi ning kontrollnimekiri sündmuste korraldamiseks.

Ühiskonnaliikmete keskkonda säästev tegutsemine eeldab hoiakute muutmist ning on seega tihedalt seotud koolitaja igapäevatööga. Täiskasvanute koolitajad jõuavad väga suure sihtgrupini ja seega on neil võimalus paljude arusaamu avardada ja arusaamu uutma. Kuigi keskkonnateemad on kriitilised, siis paanikaks ei ole põhjust, sest suured muutused algavad väikestest asjadest, seega saame kõik teha juba täna midagi selleks, et meil ja meist edasistel põlvkondadel oleks tervem ja parem elukeskkond.

Vaata allolevast videost järgi koolitajate mittekonverentsi arutelu, kuidas koolituse keskkonnamõju vähendada.

V koolitajate mittekonverentsi "Koolituse headus" ülevaate ja teised videosalvestused leiad siit.

--

Veronika Tuul on õppedisainer, koolitaja ja EPALE saadik. Praktikuna huvitab teda tehnoloogia abil õppimise võimaluste laiendamine tööalases täienduskoolituses ja professionaalses arengus. Omab täiskasvanukoolitaja tase 7 kutset.

Login (14)

Users have already commented on this article

Inicia sesión o Regístrate para publicar comentarios.

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más