Pasar al contenido principal
News
Noticias

Analiza izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja

Privredna komora, u saradnji sa firmom TPA Crna Gora, organizovala je 3. decembra 2019. seminar na temu „Analiza finansijskih izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja“.

- Cilj današnjeg seminara je upoznavanje sa pravilima analize finansijskih izveštaja kroz primjere iz prakse. Kada govorimo o analizi finansijskih izvještaja, ona se u suštini poistovjećuje sa analizom finansijskih pokazatelja. Pokazatelji su odnosi između dvije veličine iskazane u prostoj matematičkoj formuli. Oni imaju svoju vrijednost samo ako su pravilno interpretirani, a interpretacija ovih pokazatelja se uvijek obavlja u odnosu na neko pravilo, standard, normu – rekao je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladen Perazić, pozdravljajući učesnike u ime organizatora skupa.

Objasnio je da partnerska organizacija na ovom događaju - TPA Grupa, pruža savjete o porezima, računovodstvu, reviziji i u drugim oblastima.

Učesnike skupa sa pravilima horizontalne i vertikalne analize finansijskih izveštaja upoznali su predavači Julija Drakulović, menadžer u odeljenju računovodstva u TPA Crna Gora i Nemanja Šljivar, menadžer računovodstva, odnosno revizije, u TPA Srbija. Oni su govorili o pokazateljima likvidnosti, solventnosti i rentabilnosti, pojmovima neto obrtnog kapitala i analize trenda u finansijskim izvještajima.

- Suština teme ovog seminara je pomoć privrednicima, investitorima i menadžerima u sagledavanju finansijske pozicije odnosno ukupnog rezultata preduzeća, kako bi mogli da donose kvalitetne poslovne odluke. Naročito je koristan za osobe koje nijesu računovođe, ali upravljaju privrednim društvima, jer se pomenuti pokazatelji dobijaju na jednostavan način, a veoma su korisni prilikom sagledavanja finansijske pozicije odnosno ukupnog rezultata preduzeća – prokomentarisala je Julija Drakulović.

Prema njenim riječima, u većim firmama, u kojima postoji organizovan finansijski sektor, ove analize se obavljaju, dok se u manjim firmama vjerovatno ne rade kontinuirano.

Ona je pojasnila da je vertikalna - strukturna analiza finansijskih izveštaja, sagledavanje relacija više pozicija u odnosu na jednu koja se tretira kao 100%.

Vertikalnom analizom bilansa uspjeha mogu se utvrditi podaci koji iznosom odstupaju od uobičajenih, pa se može usmjeriti pažnja na utvrđivanje uzroka i njihovu kontrolu. Ona omogućava da shvatimo koliko značajan uticaj imaju određeni troškovi na profitabilnost preduzeća.

- Na osnovu vertikalne analize bilansa stanja možemo zaključiti nešto više o strukturi sredstava (aktive) i izvora finansiranja (pasive) bilansa stanja. Možemo da vidimo da li je usklađena ročna struktura sredstava i izvora finansiranja. Stalna sredstva prema zlatnom bilansnom pravilu u užem smislu moraju biti finansirana iz dugoročnih izvora u potpunosti, dok se obrtna imovina mora finansirati iz kratkoročnog kapitala. Smisao ovog pravila nalazi se u fokusiranju sigurnosti povjerilaca (zaštita od rizika) – rekla je Drakulović.

Neto obrtni kapital predstavlja razliku između obrtne imovine i kratkoročnih obaveza, pojasnio je Nemanja Šljivar. Riječ je o pokazateljima sposobnosti kompanije da generiše gotovinu i izmiruje svoje obaveze u u kratkom roku, te finansijske stabilnosti i mjera efikasnosti poslovanja preduzeća.

Govoreći o horizontalnoj analizi, on je istakao da je riječ o tehnici koja podrazumijeva ispitivanje trendova u poslovanju. Prosta analiza trenda podrazumijeva utvrđivanje promjena vrijednosti u odnosu na prethodni period. Regresivna je složena analiza u kojoj se na osnovu kretanja nezavisne i zavisne promjenljive u prethodnim obračunskim periodima projektuje vrijednost zavisne promjenljive u budućem obračunskom periodu, a na osnovu očekivanog kretanja nezavisne promjenljive.

Za seminar je vladalo veliko interesovanje privrednika, a u njegovom radu je učestvovalo više od 70 predstavnika kompanija.

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más