Pasar al contenido principal
News
Noticias

Konference Vzdělávací programy paměťových institucí

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury uspořádaly konferenci k pokračování pokusného ověřování, které se zúčastnilo více než devadesát zástupců paměťových institucí (muzeí, knihoven, galerií, skanzenů), edukátorů z celé České republiky a realizátorů pokusného ověřování. 

Jednání zahájila ředitelka NPMK Markéta Pánková, která zdůraznila význam pokusného ověřování, které potvrzuje zájem škol o programy paměťových institucí. Za MŠMT vystoupila  Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, a Dagmar Horáčková, ředitelka odboru správy a řízení vzdělávací soustavy ze sekce vzdělávání. Náměstkyně Matušková ve svém projevu  promluvila o významu vytvoření prostoru pro společné hledání cest ke kvalitnímu vzdělávání mladé generace i pomocí vzdělávacích programů v muzeích, knihovnách či galeriích, hradech a zámcích. Rovněž ocenila význam otevření diskuse o využívání zážitkové pedagogiky při výuce žáků. Pokud se podaří prosadit změna novely školského zákona, aby všechny školy v ČR mohly s pomocí finanční podpory státu navštěvovat paměťové instituce a knihovny za účelem zlepšení výuky v příslušných předmětech od r. 2021, bude to evropský fenomén.

Zástupci obou ministerstev potvrdili unikátnost projektu a společný zájem o dosažení kvalitního vzdělání mladé generace. Prostřednictvím realizace pokusného ověřování  bylo potvrzeno, že vzdělávání v paměťových institucích rozvíjí v účastnících (žácích) vzdělávacích programů tvůrčí a badatelské postupy a propojuje vzdělávání v širších kontextech. V rámci pokusného ověřování 1 se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem  924 tříd 1. stupně a 972 tříd 2. stupně. V rámci pokusného ověřování 2 se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem  821 tříd 1. stupně a 863 tříd 2. stupně.

Všichni zúčastnění se shodli,  že společným cílem je kultivace mladého člověka, rozvíjení jeho zájmu se stále zdokonalovat. Zkvalitnění výuky žáků pomocí vzdělávacích programů je společným cílem MŠMT a všech pedagogů. V posledních letech se u žáků i učitelů těší vzdělávání v paměťových institucích stále větší oblibě.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 7. 10. 2019

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más