Pasar al contenido principal
Blog
Blog

"Przez wiedzę do sukcesu" - projekt Uniwersytetu Ludowego w ramach programu PO WER

Sześcioro nauczycieli z Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy brało udział w projekcie w ramach programu PO WER, w którym dwukrotnie wyjechali do Hiszpanii w celu podnoszenia własnych kompetencji. Oba wyjazdy okazały się być wspaniałym pomysłem na podbudowanie morale zespołu nauczycielskiego naszej placówki i przyczyniły się do wprowadzania nowości do warsztatu pracy naszej kadry nauczycielskiej.

W ramach realizacji programu PO WER zostały zorganizowane dwa rodzaje mobilności edukacyjnych, które odbyły się w dniach od 8 – 14 maja 2019 r. i od 25 września 2019 r. do 1 października 2019 r. Podczas pierwszej z nich, kadra Uniwersytetu Ludowego wyjechała na 7-dniowy kurs językowy z elementami wiedzy o kulturze i tradycji Majorki do szkoły CEPA la Balanguera mieszczącej się w miejscowości Palma de Mallorca. Jest to jednostka, z którą współpracowaliśmy już w przeszłości a obecnie jest ona naszym partnerem w Partnerstwie Strategicznym KA2 w edukacji dorosłych. Współpraca pomiędzy szkołami a także koordynatorami przebiega w sposób kompleksowy. Szkoła ta cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców wyspy.

Podczas tego kursu nauczyciele z naszej szkoły byli kształceni przez certyfikowanych nauczycieli języka angielskiego tamtejszej placówki. Stosowane były różnorodne metody kształcenia dopasowane do stopnia opanowania języka przez kursantów. Miało to na celu pomoc pracownikom Uniwersytetu Ludowego w podniesieniu znajomości języka angielskiego, jak również otworzyć ich na nową kulturę. Bezpośredni kontakt z osobami mówiącymi w innym języku wzbogacił zakres słownictwa, co bezpośrednio przełożyło się na lepsze zrozumienie komputerowych programów anglojęzycznych a tym samym sprawniejsze posługiwanie się nimi, a to z kolei wzbogaciło warsztat pracy nauczyciela w ramach TIK.

Wyjazd na kurs językowy skutkował tym, że nauczyciele, którzy do tej pory nie pałali chęcią nauki języka obcego, po wyjeździe zagranicznym i zajęciach w szkole doszli do wniosku, że znajomość języków obcych w obecnym procesie edukacji na wszystkich poziomach jest koniecznością.

Nie bez znaczenia jest fakt, że obcując z kulturą innego kraju, poznając zwyczaje i ludzi, spędzając czas na zwiedzaniu miejsc historycznych w sposób naturalny utrwalali zdobytą wiedzę. Zwiedzanie zabytków kultury lokalnej odbywało się tylko i wyłącznie z przewodnikami w języku angielskim.

Kadra została przekonana do zmian i podejmowania nowych wyzwań. Po wyjeździe nauczyciele kontynuują naukę języka, co ma wpływ na wzbogacanie ich warsztatu pracy a tym samym wzrostu poziomu kształcenia oraz kompetencji kluczowych.

  

       

Do głównych celów kursu językowego należało: podniesienie kompetencji językowych, poznanie kultury i tradycji Majorki, nabycie umiejętności współdziałania w grupie (także wielokulturowej), wzrost motywacji do samokształcenia w zakresie porozumiewania się językami obcymi, wzrost tolerancji i akceptacji wobec innych ludzi.

W ramach drugiej mobilności kadry JOB SHADOWING’u pracownicy naszej instytucji wyjechali do hiszpańskiej szkoły, która jest bardzo zbliżona ideowo i organizacyjnie do Uniwersytetu Ludowego. Obserwowaliśmy tam, w jaki sposób ta placówka  funkcjonuje, jakie są jej rozwiązania organizacyjne. Odbyło się spotkanie wykładowców tamtejszej szkoły z uczestnikami projektu Erasmus+.

Obserwowaliśmy zajęcia, w których były wykorzystywane metody i techniki pracy z uczniami dorosłymi o niskich kompetencjach podstawowych, na których wykorzystywano TIK.

Spędziliśmy siedem dni na zapoznawaniu się z bardzo bogatą ofertą kursów. Zdobytą wiedzę i nowe doświadczenia wykorzystaliśmy na opracowanie własnych kursów. W trakcie zajęć powstały trzy projekty kursów z umiejętności podstawowych z różnych dziedzin życia takich jak: muzyka, kultura, kulinaria, historia i teatr.

   

   

Dzięki zapoznaniu się z nowymi metodami tworzenia programów kursów z kompetencji podstawowych, mamy nadzieję zwiększyć uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu. Umożliwi nam to rozwinąć działalność Uniwersytetu Ludowego w zakresie liczby prowadzonych szkoleń i podniesieniu ich jakości. Otwarcie się na zmiany, bez których nie ma rozwoju w każdej dziedzinie życia.

Nastąpiła weryfikacja własnego warsztatu pracy, nabycie umiejętności tworzenia i planowania kursów, mających na celu podniesienie umiejętności podstawowych, nabycie umiejętności wykorzystywania elementów kultury i tradycji w edukacji. Wypracowanie własnego modelu współpracy z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców – potencjalnych odbiorców kursów, lepsze wykorzystanie TIK wprowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu była przyjazna atmosfera i komfortowe warunki pracy, które motywują do podejmowania wyzwań i zmian w swoim rozwoju. Nieoceniony wpływ na przebieg kursów miały doskonałe warunki atmosferyczne wprawiające uczestników w dobry nastrój. Wszystkie cele i zadania kursów zostały w pełni zrealizowane. Wyjazdy okazały się być wspaniałym pomysłem na podbudowanie morale zespołu nauczycielskiego naszej placówki i przyczyniły się do wprowadzania nowości do warsztatu pracy naszej kadry nauczycielskiej.

W trakcie trwania projektu wśród uczestników przeprowadzone zostały ankiety przed i po projektowe, w których uczestnicy wyjazdów pytani byli między innymi o ich własne oczekiwania, motywacje czy obawy. Analizując wyniki ankiet pomobilnościowych, stwierdzamy, że projekt okazał się być bardzo trafiony, a zadowolenie uczestników z udziału w projekcie tylko utwierdza nas w przekonaniu, iż projekty pozwalające rozwijać się nauczycielom (profesjonalny rozwój, ale także rozwój pasji), są bardzo potrzebne i cieszą się bardzo szerokim powodzeniem. Jesteśmy pewni, że kolejne projekty ukierunkowane na rozwój kadry edukacji dorosłych są tylko kwestią czasu i mamy nadzieję, że już podczas następnego naboru będziemy mogli pochwalić się kolejnym zaakceptowanym projektem do realizacji.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más