Pasar al contenido principal
News
Noticias

Konferencijos ir mokymų "Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ugdant imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo įgūdžius" įžvalgos

 

 

 

Spalio 23-25 dienomis Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete įvyko tarptautinė praktinė konferencija ir mokymai „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ugdant imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo įgūdžius“. 

 

Konferencijos metu siekta atsakyti į klausimą, kaip  suaugusiųjų švietimas galėtų atliepti tikslinių grupių – imigrantų ir pabėgėlių – mokymosi poreikius, kokių kompetencijų reikia suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su tikslinėmis grupėmis, kokie inovatyvūs mokymo(si) metodai galėtų padėti suaugusiųjų švietėjams efektyviau vykdyti tikslinių grupių ugdymo(si) procesą. Pranešimuose aptartos imigrantų ir pabėgėlių sėkmingos integracijos prielaidos. Kalbėta apie iššūkius, kuriuos patiria tikslinės grupės siekdamos efektyviai integruotis į darbo rinką, socialinį bei kultūrinį šalies gyvenimą. Diskutuota apie multikultūriškumą bei įvairovę suaugusiųjų švietimo kontekste bei kultūriškai atsakingą suaugusiųjų švietimą. Aptartos imigrantų verslumo ir skaitmeninio verslumo kompetencija, jos ugdymo(si) galimybės. Pristatytos inovatyvios tikslinių grupių ugdymo(si) programos bei šiuolaikiški mokymo(si) metodai.

 

Pranešimus skaitė lektoriai iš skirtingų šalių: Estijos, Latvijos, Švedijos, Lietuvos. Jų įžvalgos buvo labai įdomios ir naudingos konferencijos dalyviams. Naudodami skaitmeninius įrankius (slido.com; menti.com ir kt.) dalyviai išreikšdavo savo nuomonę, komentuodavo pranešimus, užduodavo klausimus.

 

Antrojoje konferencijos dalyje tinklaveiklos būdu dalyviai turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus pranešėjams, diskutuoti aktualiomis temomis. Diskusijos vyko grupėse, taikytas rotacijos principas. Tokiu būdu visi konferencijos dalyviai turėjo galimybę pabendrauti su lektoriais, pasisakyti, aptarti aktualius klausimus.

 

Antroji renginio diena buvo skirta praktinėms įžvalgoms. Tuo tikslų renginyje dalyvavo migrantai, kurie pasidalijo savo gyvenimo istorijomis, karjeros aspektais. Šios asmeninės istorijos padėjo atsakyti į klausimus, su kokiais tikraisiais iššūkiais susiduria žmonės atvykdami į kitas šalis ir siekdami integruotis į tų šalių ekonominį, kultūrinį, socialinį gyvenimą. Šios įžvalgos buvo naudingos ir suaugusiųjų švietėjams, nes leido projektuoti tikslinių grupių mokymo(si) poreikius bei jų ugdymo(si) tikslus. Migrantų gyvenimo istorijos susilaukė didelio susidomėjimo iš auditorijos, jiems užduta daug klausimų tiek tiesiogiai, tiek virtualiuoju būdu. Be to, patys migrantai teigė esą labai susidomėję vieni kitų istorijomis, jų bendravimo metu gimė kelios naujos verslumo ir bendradarbiavimo idėjos.

 

Antroje mokymų dalyje buvo pristatyta geroji Švedijos patirtis suaugusiųjų švietimo srityje. Folkuniversitetet organizacijos atstovai papasakojo, kaip jų šalyje dirbama su tikslinėmis grupėmis, kokios yra švietimo galimybės, kokie mokymo(si) metodai taikomi ir pan. Itin svarbios mokymų dalyviams buvo migrantų ir pabėgėlių įgalinimo, įveiklinimo strategijos, kurias efektyviai taiko Švedijos suaugusiųjų koučingo specialistai.

 

Taip pat, antrojoje dalyje pristatyti ir praktiškai išbandyti tam tikri suaugusiųjų mokymo(si) metodai, kurie itin naudingi dirbant su tikslinėmis grupėmis („Mind-mapping, Team-building ir kt.). „Mind-mapping‘o“ („minčių žemėlapio“) metodas naudojamas žmogui įgalinti pasirinkti jam/jai tinkamą gyvenimo (mokymosi, karjeros ir pan.) sprendimą. Kaip teigė Švedijos specialistai, įgalinant tikslinių grupių atstovus labai svarbu parodyti jiems, kad gyvenime yra labai daug įvairių galimybių, svarbu mąstyti nestandartiškai (think „out the box“), šis metodas kaip tik yra puikus įrankis šiam tikslui pasiekti. Juk labai dažnai žmogaus kelias į nuosavą verslą nėra susijęs su jo formaliomis kvalifikacijomis, bet verčiau su jo pomėgiais, interesais ir pan. „Team-building‘o“ metodai (Komandos kūrimo) labai svarbūs dirbant su multikultūrinėmis grupėmis. Kultūrų įvairovės sąlygomis svarbu išvengti nesupratimo, konfliktų ir pan. Todėl suaugusiųjų švietėjams kyla iššūkis suburti tikras komandas, o demonstruoti ir taikyti metodai kaip tik jiems į pagalbą.

 

Trečioji renginio diena buvo skirta „Epale“ (Europinės suaugusiųjų švietėjų platformos) galimybių pristatymui. „Epale“ platforma puikus įrankis suaugusių švietėjams – tai ir atvirieji edukaciniai ištekliai, ir mokymo(si) aplinka, ir tinklaveiklos galimybė. Šios ir kitos platformos galimybės buvo pristatytos konferencijos ir mokymų dalyviams. Taip pat platformoje ieškota informacijos ir atsakymų, kaip vykdomas tikslinių grupių švietimas Europos šalyse. Mokymų dalyviai platformoje analizavo įvairius šaltinius (straipsnius, tinklaraščius, metodinę medžiagą ir pan.) apie migrantų švietimą.

 

Konferencija ir mokymai vyko projekto „Adult educators‘ competence training for development of immigrants and asylum seekers‘ digital entrepreneurship“ Nr. NPAD-2018/10080 iniciatyva. Projekto vykdytojai ir konferencijos bei mokymų organizatoriai – KU SHMF Lituanistikos ir užsienio kalbų centras. Projektas finansuojamas iš Nordplus Adult programos lėšų.  Konferencija ir mokymai taip pat organizuoti dalyvaujant „Epale“ projektui.

Tikimės, kad konferencija ir mokymai buvo naudingi dalyviams. Dėkojame partneriams, kurie praturtino renginį naujomis įžvalgomis. Dėkojame dalyviams už aktyvų grįžtamąjį ryšį bei įdomias idėjas. Siekiame, kad KU SHMF vykdomos veiklos būtų naudingos suinteresuotoms grupėms bei visuomenei.

 

Parengė dr. Julija Melnikova

KU SHMF vyr. moklso darbuotoja

"Epale" ambasadorė Klaipėdos regione

 

Konferencijos ir mokymų akimirkos

 

 

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más