Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Být připravený na každodenní život


„Je mi skoro 18 a nemám ani ponětí o daních, nájmech nebo pojištění. Zato umím napsat rozbor básně. Ve čtyřech jazycích.“  Tato slova z tweetu jedné kolínské maturantky poukázala v roce 2015 na prachbídné znalosti dnešních mladých lidí. Ani oni sami se necítí být školou připravováni na skutečný život.

„Pokud jde o finanční gramotnost, je situace v Německu velmi špatná. Co se děti nenaučí ve školách, vede později u mladých k obrovským problémům. A u dospělých to může mít dokonce katastrofální následky. Může to vést až  k nadměrnému zadlužování,“ tak uvádí Marius Stark, předseda Sítě prevencí finančních kompetencí „Präventionsnetzwerk Finanzkompetenz“ (PNFK) (externí link). PNFK je spolek, který se stará o finanční vzdělávání. Finanční gramotnost představuje nutnost, ale také ve vzdělávání dospělých by mělo být vzdělávání v této oblasti silněji podporováno.

Kdo je za to zodpovědný?

V jedné anketě z října 2017 označilo 74 procent dotázaných zodpovědným za vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti právě školy, na druhém místě s 53 procenty následovalo domácí prostředí, na třetím místě se umístily banky a spořitelny se 42 procenty.

Ale i přesto se v Německu ekonomické vzdělávání nekoná celoplošně a ne ve všech typech škol. V rovině spolkových zemí se diskutuje o tom, zda a jakým způsobem vůbec ekonomické vzdělávání do škol patří.

Kredit, konzum, skontro

V roce 2013 vzniklo (externí link) na konferenci ministerstva kultury rozhodnutí o posílení vzdělávání v ekonomických otázkách ve školách. Ale do dneška nebyl stanoven žádný závěr, zda bude tímto způsobem zprostředkovávána ekonomie nebo jen její část, která se týká zákazníka, tedy vzdělávání spotřebitelů (což zahrnuje i další obory, například stravování).

V otázce JAK už shoda existuje. Existuje totiž zastánce tohoto oboru. Tento obor upřednostňuje Nils Goldschmidt, profesor ekonomie na univerzitě v Siegenu, který navrhuje zavedení vlastního předmětu, kde by učilo zprostředkování ekonomického myšlení.

Centrála spotřebitelů spolkového svazu oproti tomu zastává názor, že by se sice měly předávat tyto poznatky, které překračují obor, ale bez dalšího speciálního studijního předmětu.

Příklady ze spolkových zemí

V Bavorsku existuje již od roku 2014/2015 volitelný předmět pro reálné školy „Profispotřebitel“ a pro gymnázia zase  už desítky let předmět „Hospodářství a právo“. Bádensko –Württembersko zavedlo od roku 2016/2017 na navazujících školách předmět „Hospodářství/ práce – a orientace na studium“, nejprve na základních školách a v reálných školách a potom i na gymnáziích.

Schleswig-Holstein přesměroval předmět „Výuka vedení domácnosti“ na „Vzdělávání pro spotřebitele“, který se vyučuje na druhém stupni.  Na gymnáziích se vyučuje předmět „Hospodářství a politika“ v každém vyučovacím plánu.

V Nordheim- Westfalen (NRW) zavedla gymnázia v tomto studijním roce předmět „Hospodářství, politika“. Ale bohužel neexistuje dostatek kvalifikovaných učitelů. Pomoci by mohli tzv. náhradní učitelé. Zde jsou především oslovovány vysoké školy, a to především ekonomické, které nabízejí obory vzdělávání pro učitele.

Příklad z NRW také ukazuje, že zavedení povinnosti vyučovacího předmětu je kontroverzní. Kriticky to vidí především odborová organizace pro vzdělávání a vědu. Tato organizace se obává oslabení politického vzdělávání ve školách - a zároveň stoupající lobby práce podnikatelů.

Lobbing ve školní třídě

Rozpočet na vzdělávání ve spolkových republikách je dostatečně přehledný, přesto je mnoho státních škol nedostatečně vybaveno. A právě v těchto mezerách vidí svoji šanci mnozí zájemci. Tak se pokoušejí různé spolky, nadace, banky nebo pojišťovny umísťovat svoje bezplatné nabídky do školních tříd jako například „ Business ve škole“, „Plánovaná hra - peněženka“, „Vysoce v kurzu“. Šikovnou je v tomto například pojišťovna Allianz. Její nadace „Můj finanční kouč“ je podle některých informací největším obecně prospěšným poskytovatelem ekonomického vzdělání tady u nás v zemi.

Kvalita privátních poskytovatelů je přitom rozdílná. „Zatímco jsou učebnice ministerstvem neustále intenzívně kontrolovány, toto u soukromých poskytovatelů odpadá. To znamená, že materiály nejsou kontrolovány ani z hlediska obsahu ani z hlediska didaktiky“, přidává Stark z PNFK k dalšímu zamyšlení.

Vyzkoušená kvalita

Jak by mohlo být dnes dosaženo standardů, je zcela jistě námět pro diskuzi. Jisté osvětlení se pokouší přinést „Materialkompass“ (externí link). Nedostatek financí znamenal po dlouho dobu velký problém, ale od začátku nového školního roku 2019 jsou zde zase nové možnosti získávání výukových materiálů.

Nezávislí experti zkoumají materiály pod lupou a posuzují je podle jejich vhodnosti pro vyučování. Tak mohou najít učitele, jehož konkrétní učební materiál by se třeba hodil do jejich vyučování. A také pro vzdělávání dospělých je Kompass základním zdrojem informací a také oni mohou pozitivně ohodnotit použité materiály. Nejen mladí lidé potřebují mít ponětí o daních, nájmu nebo pojištění, aby byli připraveni na každodenní život. Také ve vzdělávání dospělých by mělo mít toto téma své místo a nemělo by být jen tématem volitelným. Především proto, že ještě stále tento předmět není ve školách povinný.

Foto: © Maren Lohrer


Wortbrücke e.V. Maren Lohrer

O autorce:

Maren Lohrer zpracovává zprávy pro spotřebitele v jednoduchém jazyce. Má titul M.A. v oboru Germanistika a Politické vědy na univerzitě v Kolíně a je certifikovanou mediátorkou (INA at FU Berlin). Je také velvyslankyní pro EPALE Německo.


Přečtěte si také:

Professionalisierung Finanzieller Grundbildung (Blog)

Das Kompositum - eine bedrohte Art (Blog)

Sensibel für Finanzielle Grundbildung: Studienmaterialien und Handlungsempfehlungen (Ressource)

Login (13)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más