chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

 
 

Blog

Temadag: Digitalisering och internationellt samarbete för vuxnas lärande

17/10/2019
por EPALE NSS Sverige
Idioma: SV

/sv/file/konferensuhrjpgkonferens_uhr.jpg

I oktober anordnades Universitets- och högskolerådets (UHR) årliga konferens för vuxnas lärande och internationellt samarbete. Årets tema var digitalisering. Under dagen deltog 80 personer från olika organisationer för att lyssna på olika möjligheter till internationella samarbeten samt hur olika organisationer använt sig av dessa i praktiken.

Samarbeta digitalt med EPALE
Det digitala verktyget EPALE är Europas största nätverk för alla som arbetar med vuxnas lärande. Plattformen finns i 24 olika språkversioner (där innehållet varierar beroende av språkversion) och är uppbyggd kring olika temaområden. Under året har särskilt fokus legat på fem temaområden. Dessa är; digital adult learning, citizenship education, non-formal and informal learning, social inclusion of vurnable groups through adult learning och adult learning in the workplace. EPALE kan användas genom hela projektcykeln. Innan ett projekt för att söka inspiration och hitta samarbetspartners, under ett projekt för att blogga om sitt projekt och efter ett projekt för att sprida resultat.

Europass
Europass är ett mobilitetsverktyg som kan användas av personer inom EU som på ett enkelt sätt vill visa vilka kvalifikationer och meriter de har. UHR har samordningsansvaret för Europass i Sverige. I februari kommer ett nytt Europass att lanseras.  

/sv/file/varldenpngvarlden.png

Utbyt erfarenheter med Norden och Baltikum med stöd från Nordplus vuxen
Nordplus vuxen är ett nordiskt-baltiskt samarbetsprogram finansierat av Nordiska ministerrådet. Syftet är att främja det nordiskt-baltiskt samarbetet. Digitala färdigheter är i fokus under 2019-2020.  

Samarbeta i Europa med stöd från Erasmus+
Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Erasmus+ är ett verktyg för att nå de övergripande europeiska målen inom strategin Europa 2020. Erasmus+ är uppdelat i olika delar där mobilitetsprojekt (KA1) och strategiska partnerskap (KA2) är två av dessa.

Mobilitetsprojekt handlar främst om kompetensutveckling för personal, lärandeuppdrag, jobbskuggning, deltagande i kurser och konferenser. Strategiska partnerskap är större projekt med fokus på utveckling och nätverkande.

Förberedande besök och kontaktseminarier inom Erasmus+
För att underlätta inför en ansökan till Erasmus+ finns något som kallas för förberedande besök. Det innebär att man tillsammans med sin samarbetspartner kan träffas och förbereder formerna för samarbetet, förankrar projektet, formulerar projektansökan och tar fram projektplaner. Det finns även möjligheter att delta vid kontaktseminarier inom Erasmus+. Seminarierna innebär att du, på plats någonstans i Europa, träffar kollegor från andra länder för att hitta partners för kommande Erasmus+ samarbeten.

Projektexempel från Sundbybergs vuxenutbildning
Irina Sadakova från Sundbybergs vuxenutbildning arbetar som förstelärare och är projektansvarig för Erasmus+ projekt vid Sundbybergs vuxenutbildning. Irina presenterade hur Sundbybergs vuxenutbildning har genomfört sitt projekt med fokus på digitalisering.  

Irina pratade om vikten av internationellt samarbete. Du kan inte se din egna kultur förrän du är utanför den. Det internationella projektet ledde till en utveckling av den digitala miljön. Även om Sundbybergs vuxenutbildning varit digitalt innan sina utbyten så ändrades tankesättet. Irina tipsade även om EPALE där de fick inspiration och nya kontakter via partnersöksfunktionen.
I mobilitetsprojektet fick fem lärare och en skolledare kompetensutvecklas via internationella kurser om flexibla inlärningsmiljöer och digitalisering. Fokus var att hitta nya pedagogiska verktyg för att skapa moderna, flexibla och digitala inlärningsmiljöer. Målet var att omorganisera undervisningen. Resultatet blev nya kunskaper om digital och flexibel inlärning.

Projektexempel från Regionsmuseet i Kristianstad
Anna Hansen, museichef vid Regionsmuseet i Kristianstad berättade om hur de använt sig av Erasmus+ för att utveckla sin verksamhet. Museet jobbar brett med lärande och riktar sig till alla målgrupper. Regionen låg i fokus på museet innan de internationella projekten påbörjades. De började med ett mobilitetsprojekt – lärande som integrerad del av museet med jobbskuggning runt om i Europa. Därefter söktes medel till andra projekt, bl.a. ett Nordplus-projekt (Increased learning through social spaces) som är ett pågående projekt. I ett annat Erasmus+ strategiskt partnerskapsprojekt ligger fokus på att använda samlingar för kreativt skapande bl.a. via ett makerspace – ett kreativt rum för vuxnas skapande. Tanken är att lyfta fram samlingar.
Att söka medel för internationella samarbeten ger finansiering för utvecklingsinsatser som annars inte skulle vara möjliga. Via internationella kontakter kan nätverks bygga upp, man vågar testa nya saker, får en ny syn på den egna rollen och förbättra och ökar kvalitén i verksamheten.

Anna Hansen delade med sig av några framgångsfaktorer för ett lyckat projekt. En av dessa är att börja i liten skala, t.ex. genom ett Erasmus+ KA1-projekt. Projekt ger ofta idéer till nya projekt och det är bra att kunna bygga vidare på kontakter som du fått. Ett annat tips är att alltid vara minst två i organisationen som är delaktiga då det minskar sårbarheten. Anna Hansen bloggar även på EPALE.

Skolverket informerade
Jan Lindblom från Skolverket berättade om Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) och Europeiska Agendan för vuxnas lärande.

Lärande utanför Europa med stöd från Atlas
Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och resten av världen. Atlas som ska främja studerandes, lärares och skolledares internationella kontakter, stödja verksamhetsutveckling och med hjälp av internationella kontakter förverkliga läroplanens mål samt främja utveckling av yrkesutbildning genom APL utomlands. Atlas består av fyra olika delar; Atlas konferens, Atlas planering, Atlas praktik och Atlas partnerskap.

Projektexempel från Linneuniversitet
Pauline Johansson deltog på länk från Linneuniversitetet. Pauline berättade om deras Erasmus+ strategiska partnerskapsprojekt med mål att bidra till ökat välbefinnandet hos anhöriga
genom att övervinna hinder som begränsar dem från att fullt ut ta del av information och sociala möjligheter som kan erhållas av mobila lösningar (appar och webbplatser).

European Language Label
European Language Label – en kvalitetsutmärkelse, inrättad av Euroepiska kommissionen för att utveckla undervisningen i språk. Utmärkelsen kan sökas av språklärare som driver projekt inom språkundervisning och språkinlärning

Projektexempel från UmeVUX
Anton Lygren koordiantor Yrkesspåret/Klara färdiga gå/Lokala jobbspår på Umevux sfi och Hanna Norberg, biträdande rektor på sfi UmeVUX berättar om hur digitaliseringen har möjliggjort framsteg i undervisningen och lärandet inom främst distans- och kvällskurser. Eleverna jobbar i en digital lärplattform när de har möjlighet och är på plats i skolan minst en gång i veckan för att träffa sin lärare. Skolan har kunnat och fortsätter att utveckla dessa kurser. Numera bedriver de även fjärrstudier och en digitaliseringskurs har startat på skolan.

Umevux har fått språkpriset European Langugage Label och arbetat i flera olika internationella samarbetsprojekt såsom ESF och som partner i ett Erasmus+ projekt. Målet är även att koordinera ett Erasmus+ projekt under 2020. Umevux har även använt sig av förberedande besök och deltagit på kontaktseminarium inom Erasmus+. Kontaktseminarier ger så mycket ny kunskap, nya kontakter och nya infallsvinklar. Man får också tid att fördjupa sig i något. Anton och Hanna menar att internationella utbyten ger organisationen något som många gånger inte kan fås på hemmaplan. Internationella samarbeten ger ringar på vattnet.

Du kan läsa mer om de möjligheter som finns på utbyten.se

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn