Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

PROGRAMA PENTRU INSTRUIREA TUTORILOR DE PRACTICĂ DIN PARTEA AGENȚILOR ECONOMICI

În cadrul proiectului 2018-1-RO01-KA229-047481 ”Mobilități VET în Europa prin Erasmus+” – MOVE, implementat de către Liceul Tehnologic Petrol Moreni în anul școlar 2018–2019, cinci cadre didactice din Aria Curriculară Tehnologii și două cadre didactice din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității au participat la activități de job shadowing desfășurate la Colegiul Berufskolleg Alsdorf, Camera de Comerț și  Universitatea Tehnică din Aachen, Germania.

Unul dintre obiectivele proiectului a fost formarea competentelor profesionale ale cadrelor didactice participante pentru implementarea învățământului profesional dual. În urma participării la activitatea de job shadowing, participanții au elaborat un model pentru un suport de curs destinat formării tutorilor de practică de la agenții economici.

Resource Details
ISBN
978‐606‐8955‐51‐3
Autor(es) del recurso
Anghelina Raluca Andreea, Arghira Simona, Georgescu Mihaela Roxana, Ionescu Veronica, Manu Ioana Cristina, Popescu Carmen Elena, State Camelia
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
País
Fecha de publicación
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!