Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Cedefop analītiskais ietvars pieaugušo prasmju pilnveidei

Cedefop analītiskais ietvars pieaugušo prasmju pilnveidei  ir nepārtraukti pilnveidojams dokuments, kura mērķis ir atbalstīt ieinteresētās puses stratēģiskas un koordinētas pieejas izveidē pieaugušo prasmju pilnveidei. Ietvars ir veidots, apvienojot dažādus resursus un zināšanas, kas iegūtas Cedefop (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra) Izglītības un nodarbinātības departamentā pieaugušo izglītības, pāragras izglītības un mācību pārtraukšanas, finansējuma, pārvaldības, validācijas un darba vidē balstītas izglītības jomās.​

Šī analītiskā ietvara pirmās versijas izveidē izmantotā metodika iekļauj plašu literatūras pārskatu un labās prakses analīzi, kuras mērķis bija noteikt svarīgas sistēmiskas iezīmes koordinētai un vienotai pieaugušo prasmju pilnveidei. Šīs iezīmes ir sadalītas desmit galvenajās politikas procesa jomās:

Politikas veidošanas līmenis

 • Integrēta pieeja pieaugušo prasmju pilnveidē.
 • Mērķa grupu noteikšana.
 • Pārvaldība (daudzlīmeņu, dažādu pušu iesaistīšana).
 • Uzraudzība un novērtēšana.

Atbalsta līmenis

 • Finansiālais un nefinansiālais atbalsts.
 • Informēšana un iesaistīšana.
 • Mūžilga izglītības un karjeras atbalsta sistēma.

Īstenošanas līmenis

 • Prasmju novērtēšana.
 • Pielāgotas mācīšanās piedāvājums kvalifikācijas ieguvei.
 • Pielāgotas mācīšanās piedāvājums, mācīšanās darba vietā.
 • Prasmju un kompetenču apstiprināšana un atzīšana. 
Resource Details
Autor(es) del recurso
Cedefop
Tipo de recurso
Estudios e informes
País
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Users have already commented on this article

Inicia sesión o Regístrate para publicar comentarios.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!