chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

 
 

Blog

På väg mot sektorsövergripande arbete och unga vuxnas delaktighet – det finländska navigatorn-konceptet överskrider gränser

24/09/2019
por Euroguidance Finland
Idioma: SV
Document available also in: FI EN

/en/file/ohjaamokuva2jpg-0ohjaamokuva2.jpg

Bild:ohjaamot.fi

Navigatorerna, serviceställen med låg tröskel, utgör i Finland en ny slags sektorsövergripande handledningstjänst för ungdomar under 30 år. Navigatorerna stöder ungdomar i livshanteringsfärdigheter och bidrar till att ungdomar får fäste i utbildning och arbetslivet genom att erbjuda informations-, rådgivnings- och handledningstjänster. Målet är att svara mot förväntningarna på den europeiska ungdomsgarantin. I kundarbetet i Navigatorn är även frågor om ungdomars delaktighet närvarande varje dag i olika former av handledningsarbete. 

Representanter för olika yrkesområden och representanter för organisationer arbetar som experter i Navigatorer och gör tillsammans ett sektorsövergripande, gemensamt arbete. Traditionellt har sektorsövergripande arbete definierats som en verksamhet som överskrider olika förvaltnings- och vetenskapsområden.  Ibland beskrivs Navigatorn-verksamheten också med termen ”mångprofessionalism”. Med det avses samarbete mellan experter som hör till olika yrkesgrupper.

 

Vad består sektorsövergripande handledningsarbete av

Sektorsövergripande handledningsarbete i Navigatorerna har bidragit med en ny verksamhetskultur inom den finländska handledningsbranschen. Att Navigatorns verksamhetskultur förändras i riktning mot en organisation som lär sig i samarbete förutsätter att man övergår från en kultur där man gör saker ensamma till ett genuint interaktivt och sektorsövergripande samarbete. Här behövs strukturella förändringar som möjliggör genomförande av delat ledarskap samt sektorsövergripande samarbete även med den tredje sektorn. Man kan närma sig sektorsövergripande handledningsarbete som en färdighet som utvecklas och som man kan lära sig.

Sektorsövergripande samarbete förstås som verksamhet som samlar ihop olika förvaltnings- och vetenskapsområden och överskrider deras gränser. En sektorsövergripande arbetsgemenskap kan till exempel bestå av representanter för olika utbildningsområden och yrkesgrupper, studerande, kunder och samarbetspartner. Mångprofessionalism är ett snävare begrepp och kan ses som samarbete mellan ett eller flera förvaltningsområden inuti en organisation eller i nätverk mellan olika organisationer. Mång- eller tväradministrativt samarbete är nätverkssamarbete mellan olika förvaltningsområden som gäller avtal, planering och beslutsfattande. I vardagen uppfattas dessa begrepp ofta som synonymer och användningen av dem är oklar. Inom litteratur och det praktiska fältet används begreppet mångprofessionalism oftare.  

Enligt forskning främjar vissa faktorer och andra åter förhindrar genomförandet av mångprofessionellt samarbete. En förtroendefull och respektfull stämning, identifiering och överskridande av gränser för expertis samt tid för gemensamma diskussioner och reflektioner främjat mångprofessionellt samarbete. För att dessa faktorer ska uppfyllas förutsätts lyckad koordinering av samarbete samt samarbets- och kommunikationsfärdigheter. Dessutom kräver mångprofessionellt samarbete att man tar fram gemensamma begrepp och mål samt att de ständigt utvärderas. För att ovan nämnda faktorer ska uppfyllas för en enskild arbetstagare och för att han eller hon ska tillägna sig ett sektorsövergripande sätt att arbeta, kan det innebära att han eller hon måsta ändra sin inställning till arbete Sektorsövergripande samarbete innebär en övergång från traditionellt, självständigt expertarbete och etablerade nätverk till en kombination av dynamiskt, självständigt samarbete som utförs i en gemenskap.

Faktorer som förhindrar sektorsövergripande samarbete är otydliga expertroller, oklara ansvarsgränser samt yrkesgruppers olika kommunikationssätt och bristfälliga kommunikations- och teamarbetsfärdigheter. Dessutom kan olika föreskrifter och normer som utgör grunden för olika yrkesgruppers verksamhet försvåra sektorsövergripande samarbete. På attitydnivån är faktorer som förhindrar samarbete experters bristande förtroende för varandra, vilket till exempel tyar uttryck i försvar av sitt eget revir. Även faktorer som gäller arrangemang av det praktiska arbetet, såsom otillräckliga resurser och brist på fysiska gemensamma arbetslokaler, kan försvåra uppbyggandet av genuint sektorsövergripande samarbete.

 

Ungdomars delaktighet utgångspunkten 

Ungdomars delaktighet är en central del av Navigatorernas verksamhetsprincip och man beaktar ungdomarnas individuella behov i Navigatorernas tjänster. Uppfylls emellertid delaktighet för varje ung person och vad betyder det egentligen? 

I sektorsövergripande arbete är kundens eller studerandens delaktighet i verksamheten starkt närvarande. Delaktighet är möjligheten att påverka sakernas gång samt känslan av att man hör någonstans och är engagerad. Samtidigt som upplevelsen av delaktighet motiverar till att delta och skapar en känsla av partnerskap, ökar deltagande upplevelsen av delaktighet. Man hänvisar till samma företeelse med begreppet om aktörskap.

Olika former av och sätt att delta samt upplevelserna av att blir hörd och kunna påverka som uppstår i användningen av dem bidrar till känslan av delaktighet. Delaktighet kan också förstås som förfarandesätt och verksamhetsmodeller som används för att ge utrymme och möjligheter för deltagande. Å andra sidan har även antaganden om orsak och verkan som görs enligt cirkelresonemang kritiserats, eftersom de inte alltid tar hänsyn till studerandens eller kundens individuella utvecklingsvägar. Till exempel kan betydelsen av andra gemenskaper i den aktuella situationen vara starkare för studeranden eller kunden än att de tillhör en sektorsövergripande gemenskap.

Den unga personens delaktighet kan bedömas omedelbart i samband med kundsituationen i Navigatorerna. Det är viktigt med bedömning, eftersom det konstaterats att kunddelaktighet ger samhällelig delaktighet och anknytning till samhället, vilket även är målet för Navigatorn-verksamheten. 
Genom att observera förekomsten av faktorer som främjar och förebygger delaktighet i kundsituationer kan man utreda hur väl ungdomars delaktighet uppfylls i Navigatorerna. Genom att koppla dessa observationer till kundrespons eller till exempel intervjuer med ungdomar skulle man få en helhetsbild över delaktighet som ungdomar upplever. Det vore också viktigt att kartlägga kopplingen mellan delaktighet och sektorsövergripande samarbete, eftersom det skulle öka förståelsen för båda företeelserna.

 

Navigatorn-arbete innebär verksamhet i nätverk

Till Navigatorn-verksamheten hör även ett starkt samarbete som görs inom nätverk. Nyttan med samarbete som görs inom Navigatorn-nätverk ligger i möjligheten att utnyttja den kompetens, information och verksamhetsmodeller som är tillgängliga via alla aktörer. Värdefullt är även nätverkets förmåga att ta fram ny information och nya tillvägagångssätt. I Navigatorn kompletterar olika aktörers resurser och kompetensområden varandra. I bästa fallet är en smidig vardag i Navigatorn ett arbete som förenar och stärker aktörer. Med tydliga spelregler för gemensamt arbete, en gemensam syn på kunderna och handledningen av dem samt fungerande kundförhållandeprocesser uppnås en högklassig service. Det är viktigt att bekanta sig med andras arbete och kompetens ända från början. Då kan samarbetet börja utvecklas till gemensamt arbete. Förtroende och respekt för andras expertis kopplar samman aktörerna.

Verksamheten i Navigatorn förutsätter förutom vilja, attityd och engagemang även tid och olika samarbetsforum samt åtgärder som skapar ömsesidigt förtroende. Detta förutsätter såväl psykiska som fysiska och ekonomiska resurser. Verksamheten måste alltså organiseras, koordineras och ledas. Nätverksarbete ska beaktas i aktörernas arbetsbeskrivningar och de ska ha ett mandat och stöd från ledningen för sitt arbete. Ett fungerande sektorsövergripande samarbete i Navigatorerna uppstår av en god dialog, lyckad organisation av verksamheten och välmående anställda. 

Skribenter:

Jaakko Helander, PeD, docent, överlärare
Taru Lilja, FM, projektforskare
Päivi Pukkila, PeM, lektor, projektchef

Skribenterna arbetar i HAMK Edu-forskningsenheten vid Hämeen ammattikorkeakoulu som forskare och utvecklare. Texterna i artikeln utgår delvis från materialet i projekten Tehdään yhdessä ohjausta och Uraohjausosaamista Ohjaamoihin (ESR).

 

Du kan läsa mer om Navigatorn (på finska):

Ohjaamot - osallisuuden ja osallistumisen puolesta

Ohjaamo auttaa nuoria monialaisesti

 

Den här artikeln ingår i en serie med artiklar om vägledning i Finland. Artikelserien publiceras av Euroguidance och EPALE teams på Utbildningsstyrelsen i Finland. Artiklarna publiceras under hela Finlands EU-ordförandeskap, cirka en artikel per månad. 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn