Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Digitální mapa dovedností – platforma pro evropské projekty k digitálním kompetencím

„Dnes ještě nemůžeme vědět, co budeme zítra potřebovat vědět.“  V dnešním stále více digitálním světě jsou vyžadovány nové a nové schopnosti a kompetence, mnohem více než před několika lety: povolání, činnosti se zásadně mění. Odborné vzdělávání a další vzdělávání hraje klíčovou úlohu v tom, jak připravit již dnes lidi na měnící se pracovní podmínky a oborné požadavky, které budou potřebovat třeba až zítra. Stejně tak se ale i toto vzdělávání mění v závislosti na digitální změně.

Všude v Evropě jsou rozvíjeny a ověřovány strategie pro nasazení digitální změny na regionální úrovni – lokální aktivity, především v městských regionech, při tom mají hlavní význam. Cílem platformy Digital Skills Map (externí link)  je sbírat „místní know how“ pro digitalizaci v odborném a dalším vzdělávání, přepracovávat ho a dát ho k dispozici účastníkům, vzdělávacím zařízením, podnikům a ostatním zainteresovaným osobám z celé Evropy.

 

Digital Skills Map

Přenos těchto zkušeností může být do dalších evropských oblastí ulehčen právě díky představení výsledků, poznatků a zkušeností z projektů dobré praxe Good Practice Projects. Různí účastníci mají tímto způsobem možnost informovat se o těchto výsledcích a modelech, přejímat nápady a konečně se je snažit napasovat, případně upravit na své místní podmínky. Evropská výměna strategií a poznatků k digitalizaci v odborném a dalším vzdělávání umožňuje rozvoj společného evropského porozumění tomu, které kompetence jsou pro digitální pracovní svět vlastně podstatné, následně využitelné a jak se tyto kompetence mohou dále rozvíjet.

Na této platformě najdete více než 30 příkladů projektů z Finska, Španělska, Portugalska, Polska, Řecka, Nizozemí, Belgie a Německa, kde pracovali s různými cílovými skupinami a s různými očekáváními: od iniciativ, které jsou využitelné pro digitální inkluzi a zprostředkování digitálních (základních) kompetencí, přes kvalifikaci mladých zakladatelů v oboru datová bezpečnost, zpracování inovativních učebních a výukových konceptů a se vzdělavateli dospělých až po podporu kooperací ve výuce mezi odbornými školami a podniky v oboru duálního vzdělávání 4.0.

Jak mapa mapa digitálních dovedností funguje?

Na interaktivní mapě Evropy jsou ukazovány projekty a modely k digitálním kompetencím podle lokality. Díky vyhledávacím funkcím mohou být vyhledávána klíčová slova, názvy projektů a kategorie (jako jsou organizace nebo cílové skupiny). V rubrice Projekty jsou přehledně představeny  všechny příspěvky pomocí krátkého popisku a obrázku. Díky informacím o stránkách projektu a zpracovatelích projektu se můžeme detailně seznámit s projekty nebo můžeme přímo kontaktovat projektový tým.

 

Kdo mapu digitálních dovedností spustil?

Město Berlín vytvořilo a financuje Digital Skills Map v rámci EU městské agendy a má přitom podporu svých evropských partnerů. Berlínský senát pro integraci, práci a sociální věci je od roku 2017 členem partnerství „Jobs and Skills in the Local Economy“ v rámci EU městské agendy.

K partnerům Berlína a evropských partnerů patří také Generální ředitelství práce Evropské komise a městské sítě EUROCITIES, řeckého města Porto a města Rotterdam stejně jako URBACT. K partnerské síti patří také Evropské centrum pro podporu odborného vzdělávání (Cedefop).

V rámci městské agendy by měly být optimálně využity potenciály růstu měst a mělo by se čelit společně a efektivně  výzvám. Evropská výměna znalostí v oboru politiky zaměstnanosti stejně jako zlepšení legislativy na různých úrovních patří rovněž k cílům „Jobs and Skills in the Local Economy.“ Berlín přináší své poznatky do pracovního světa 4.0 na evropské rovině (https://www.berlin.de/sen/arbeit/top-themen/digitalisierung-und-arbeit-4-0/(externí link).

Hlavní myšlenka při vytvoření Práce 4.0 zní: „Lidé jsou důležití, technologie má sloužit.“ To také znamená umožnění dobré a rovné zaměstnanosti v digitálním pracovním světě.

 

Jak se můžete stát součástí digitální mapy dovedností?

Platforma pro evropskou výměnu poznatků žije díky širokému sdílení mnoha aktérů a díky ochotě sdílet zkušenosti z inovativních projektů. Pokud budete mít otázky k platformě nebo byste chtěli přidat nějaký konkrétní projekt na Digital Skills Map, jednoduše nám pošlete vaše návrhy na:  digiskillsmap@senias.berlin.de .

 

Redakční tým, který se skládá z pracovníků zemské vlády pro integraci, práci a sociální věci (externí link)  a k.o.s GmbH (externí link) kontroluje a zajišťuje zveřejňování projektů.

 

Jetzt einloggen und mitdiskutieren!

O autorovi: Maximilian Welter je referent pro organizační a osobnostní rozvoj ve společnosti k.o.s GmbH v Berlíně. Jako DIN ISO 29990 odborný auditor a KODE ®  poradce se již roky intenzivně zabývá otázkami individuálně organizovaného a organizovaného učení v zařízeních pro vzdělávání dospělých. Rovněž je ambasadorem EPALE v Německu.


Přečtěte si také:

Informelle Lernräume in Einrichtungen der Erwachsenenbildung – oder: Lernen und Arbeiten in Zeiten des digitalen Wandels

Login (4)

¿Quieres otro idioma?

Este documento también está disponible en otros idiomas. Por favor, selecciona un de abajo.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más