Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Migruj do biblioteki! Rezultaty

Celem projektu była wymiana dobrych praktyk i nabycie przez uczestników kompetencji, które są obecnie lub będą wykorzystywane w edukacji pozaformalnej prowadzonej przez bibliotekarzy na rzecz integracji środowisk lokalnych z migrantami, a przez to ich włączenie społeczne i przeciwdziałanie segregacji i dyskryminacji. Wzrost i nabycie nowych umiejętności do wykorzystania w pracy, przyczyniło się do osobistego, społecznego i zawodowego rozwoju, co w konsekwencji pozwoliło na podniesienie atrakcyjności bibliotek i przyniosło wymierne korzyści dla ich użytkowników.

Projekt „Migruj do biblioteki!” był wspólnym przedsięwzięciem następujących bibliotek publicznych: - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach (Polska) - koordynator projektu

- Biblioteca Municipal de Arucas (Hiszpania)

- Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, (Litwa)

- Gradska knjižnica Ivan Vidali, Korčula (Chorwacja)

  

Celem projektu była wymiana dobrych praktyk i nabycie przez uczestników kompetencji, które są obecnie lub będą wykorzystywane w edukacji pozaformalnej prowadzonej przez bibliotekarzy na rzecz integracji środowisk lokalnych z migrantami, a przez to ich włączenie społeczne i przeciwdziałanie segregacji i dyskryminacji. Wzrost i nabycie nowych umiejętności do wykorzystania w pracy, przyczyniło się do osobistego, społecznego i zawodowego rozwoju, co w konsekwencji pozwoliło na podniesienie atrakcyjności bibliotek i przyniosło wymierne korzyści dla ich użytkowników. Nastąpiło większe zainteresowanie społeczności lokalnych bibliotekami, co przekłada się na wzrost zainteresowania uczeniem się, czytelnictwem i świadomą aktywnością obywatelską. W ramach projektu odbyły się cztery bogate w działania międzynarodowe spotkania  projektowe w bibliotekach poszczególnych partnerów. Każde z nich zagwarantowało aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, spotkaniach z władzami lokalnymi i organizacjami pracującymi na rzecz migrantów. Został nawiązany dialog międzykulturowy. Ponadto każdy z partnerów prowadził szereg aktywności edukacyjnych wśród społeczności lokalnej.

  

Zdobyta wiedza, nowe metody i narzędzia pracy, poznawanie europejskiej kultury stało się podstawą naszej dalszej pracy na rzecz migrantów i współpracy na arenie międzynarodowej, a także wzmocniło rolę bibliotek oraz wzbogaciło ich ofertę edukacyjną. Zyskały one renomę nowoczesnych instytucji kultury, otwartych na wielokulturowość i wspierających likwidowanie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak ksenofobia, rasizm oraz dyskryminacja.

 

Projekt „Migruj do biblioteki!” trwał dwadzieścia miesięcy i w tym czasie powstała publikacja „Migrate to library. Good practices” prezentująca działania lokalne poszczególnych partnerów dostępna na licencji Creative Commons (CC) oraz krótki film ukazujący międzynarodowe spotkania projektowe i szkolenia, które odbyły się w ramach projektu. Pokazuje, jak się uczymy, uczestniczymy w różnych kulturach i integrujemy się, i finalnie, ile radości daje dobrze zrealizowany projekt.

http://mbpzory.pl/pliki/plik/good-practices-preview-only-1558599971.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=JdECPNa5LM0&t=336s

Projekt "Migruj do biblioteki! / „Migrate to Library!” został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów, a Komisja nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Jesteś zainteresowany edukacją w bibliotekach? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más