Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

ПРАКТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да апробират този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-мащабно прилагане на тази система в страната.

Практическото ръководство за дуално обучение е изготвено в резултат на натрупания опит по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО), както и по останалите пилотни проекти в сферата на дуалното обучение в страната, и има за цел да подпомогне различните институции, училища и фирми при организацията и осигуряването на качеството на дуалното професионално образование и обучение.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Петя Евтимова, Николай Георгиев, Полина Златарска
Tipo de recurso
Recursos educativos abiertos
Fecha de publicación
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!