Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Koolitaja kutse taotlemine kui võimalus (taas)mõtestada täiskasvanuõppimise põhimõtteid

Peagi on saabumas koolitaja kutse taotlemise tähtpäev. 1. aprilliks ootab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras avaldusi nii kutse esmataotlejatelt kui ka taastõendajatelt. Sellega seoses on üle Eesti korraldatud infoseminare ja koolituspäevi. Alljärgnevalt mõned ettepanekud ja mõtted, mis kerkisid esile kutse taotlemist toetaval seminaril Kuressaares.

Peagi on saabumas koolitaja kutse taotlemise tähtpäev. 1. aprilliks ootab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras avaldusi nii kutse esmataotlejatelt kui ka taastõendajatelt. Sellega seoses on üle Eesti korraldatud infoseminare ja koolituspäevi. Alljärgnevalt mõned ettepanekud ja mõtted, mis kerkisid esile kutse taotlemist toetaval seminaril Kuressaares.

 

Märtsi alguses toimis Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi koolituskeskuse korraldatud seminar „Täiskasvanukoolitaja areng ja selle toetamine“, läbiviijateks TLÜ andragoogika õppejõud Halliki Põlda ja Katrin Karu, kellest viimane on ühtlasi ka täiskasvanute koolitaja kutsehindaja. Seminari eesmärk oli ühiselt arutada koolitaja kutse taotlemisega seonduvat, mõtestades seejuures ka täiskasvanuõppimise ja -õpetamise põhimõtteid ning väärtusi.

 

Fookus professionaalse arengu toetamisel oligi see, mis Kuressaares toimunut teistest kutse taotlemisega seotud õppepäevadest eristab. Palusin kolleeg Katrinil, kes on sarnaseid seminare ennegi läbi viinud, kommenteerida, mis Kuressaares eriliselt kõnetas ja mida olulisena esile tõusta. „Tead, tegelikult ongi nii nagu ka üks meie koolitatavatest ütles: ma olen senini läbi viinud infoseminari, mille eesmärk on olnud anda ülevaade kutse taotlemise protsessist ja sellest, kuidas eneseanalüüsi teha. Kuresaarde läksime sinuga koos aga teise eesmärgiga. Keskendusime eelkõige andragoogika põhiseisukohtade mõtestamisele. Just need on seotud nii kutse taotluses olevate koolitaja kompetentsidega, õppeprotsessi kui tervikuga ja koolitaja enesearenguga.“

 

Kahepäevase arendusseminari jooksul kogesime, õppisime ja tõdesime seda, et kutse taotlemine algabki eelkõige täiskasvanud õppija ja tema vajaduste mõtestamisest ning koolitaja enesemääratlemisest selles protsessis. Andragoogilised printsiibid – tolerantsus, partnerlus, dialoogilisus, sõltumatus ja vabadus – peaksid sisalduma igas koolituses hoolimata valitud õpikäsitusest ja õppemeetoditest. Täiskasvanud õppija õpib oma kogemuste kaudu. Koolitaja võimalus täiskasvanu õppimist toetada on õppijat ja tema vajadusi ning arvamusi kuulata, respekteerida. Kuid selle kõrval tuleb märgata ka iseenda vajadusi ning mõtestada ennast koolitusprotsessis nii õppija kui ka õpetaja rollide kaudu. Kui sellise analüüsi tulemina saabub teadmine, et olen koolitaja – nii Kuressaare koolitusel paljude osalejatega ka juhtus –, on loodud soodne pinnas kutse taotlusdokumentide täitmiseks ja esitamiseks.

 

Mida veel olulist koolituspäevadest esile tõsta? Ilmselt annab kõige parema ülevaate koolitatavatelt saadud tagasiside, millest saab välja tuua järgmised soovitused: kutse taotlemine on suurepärane võimalus lugeda ja end täiendada-arendada; väärtustada oma kogemust ja praktikat; luua süsteem ja kord oma koolitusmaterjalides ning tehtut reflekteerida; tunda kuuluvust koolitajate professionaalsesse kogukonda. Kõrgelt hinnati õppimist juhtumianalüüsi kaudu ja koostöist juhtumite analüüsimist ning lahenduste otsimist.

 

Kokkuvõttes peaks koolitaja kutse taotlemine algama täiskasvanud õppija mõistmisest ja täiskasvanu õpetamise põhimõtete mõtestamisest. Seejärel tuleb määratleda enda kui koolitaja identiteet ja lõpuks kaardistada oma viimase viie aasta jooksul läbiviidud koolitused. Reflektsiooni ja koolitusttegevuse mõtestamisel on abiks andragoogilised põhimõtted ning tõdemus, et just meil on koolitajatena võimalus ja kohustus neist lähtuda. „Tulge tagasi!“, oli üks soovitusi, mis meile saarlasliku sõbralikkusega teele kaasa anti. „Koolitage edasi!“, julgustame omakorda kõiki selle valdkonna tublisid tegijaid.

 

 

Halliki Põlda

EPALE saadik, andragoog ja täiskasvanute koolitaja

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más