Pasar al contenido principal
Event Details
25 Nov
2019

MÕJUSA KOOLITAJA TÄIENDUSKOOLITUS - KOOLITAJAOSKUSED JA MEETODID

Estonia
Tallinn
to

Koolitaja rollis olemist tuleb ette pea kõigil - tuleb juhendada kaastöötajaid, esineda ja kogemusi jagada. Erialaspetsialistid jõuavad sageli punkti, kus tekib vajadus ja soov juba ise oma teadmisi, oskusi koolitades edasi anda. Paraku ei taga suurepäraseks erialaeksprediks olemine automaatselt koolitajaoskusi. Selleks, et koolitustel ka reaalne mõju oleks ja inimesed tõepoolest uut õpiksid, on oma lähenemisviisid ja meetodid ning andragoogika teooria, mis annab koolitaja oskustele põhja. Tõhus koolitamine ei ole iialgi vaid loengu pidamine ja nö kohustuslikus korras rühmatöö tegemine või lihtsalt lõbus koosviimine, mis toimumise ajal on küll tore, aga millest aja möödudes peale emotsiooni midagi kestma ei jää.

Tule koolitusele, kui

 • soovid, et koolitusel osalejad ja koolituse tellijad oleksid tulemusega rahul;
 • olla kindel, et sinu koolitus ei ole pelgalt tore emotsioon, vaid sellest on osalejatele tõesti kasu;
 • tunda, et õppijad töötavad ja mõtlevad koolituse kestel kaasa, mitte ei igavle;
 • teada, et oled koolitajana andnud endast parima;
 • tulla toime keeruliste olukordadega koolitusel.

Koolituse tulemusena,

 • on Sul teadmised ja oskused, mis toetavad koolitamist lähtuvalt täiskasvanud õppija eripärast:
 • tead, millised on täiskasvanud õppija eripärad ja õpibarjäärid; 
 • kasutad õppemeetodeid ja digitehnoloogiad lähtuvalt õppeprotsessi etappidest ning täiskasvanud õppija eripärast;
 • ehitad õppeprotsessi üles ja koostad täienduskoolituse õppekavasid lähtuvalt täienduskoolituse õppekava nõuetest ja põhimõtetest;
 • koostad endale täienduskoolituse õppekavaga kooskõlas koolituskavasid.

Teemad:

 • täiskasvanud õppija ja tema eripärad;
 • ennastjuhtiv õppija;
 • õppeprotsessi ülesehitus ning täienduskoolituse (väljundipõhine) õppekava koostamise nõuded ja põhimõtted;
 • õppemeetodid erinevates õppeprotsessi etappides;
 • e-õpe ja digitehnoloogia õpetamise ja õppimise toetamisel.

Koolitus on praktiline, osalemise eelduseks on oma koolitusvaldkonna või teema olemasolu, kus koolitatakse või kus on plaan koolitama hakata.

Sihtgrupp: juhendajad, õpetavad inimesed, koolitajad, sisekoolitajad.

Koolituse maht: 24 tundi

Toimumisajad:

25.11.2019 | 10:00-16:00 26.11.2019 | 10:00-16:00 17.12.2019 | 10:00-16:00 

Koolitajad Marin Johnson ja Veronika Tuul

Event Details
Estado
As planned
Tipo de evento
Evento de desarrollo profesional
Sitio web del evento
Tipo de organizador
Otro evento
Organiser name
INNOWISE KOOLITAJA KOMPETENTSIKESKUS
Datos de contacto
Sigrid Aruväli
sigrid.aruvali@innowise.ee
Cantidad de asistentes
< 100
Grupo objetivo
Docentes, estudiantes, investigadores en andragogía
Redes y organizaciones dedicadas al aprendizaje de adultos
Propósitos y objetivos
Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, mis toetavad koolitamist lähtuvalt
täiskasvanud õppija eripäradest.
Resultados de aprendizaje esperados
1. teab, millised on täiskasvanud õppija eripärad ja õpibarjäärid;
2. kasutab õppemeetodeid ja digitehnoloogiad lähtuvalt õppeprotsessi etappidest ning
täiskasvanud õppija eripärast;
3. kavandab õppeprotsessi ja koostab täienduskoolituse õppekavasid lähtuvalt
täienduskoolituse õppekava nõuetest ja põhimõtetest;
4. koostab täienduskoolituse õppekavaga kooskõlas koolituskavasid.
Reconocimiento o certificación de la participación y de los resultados de aprendizaje
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui
õppija on osalenud vähemalt 16 auditoorses tunnis, koostanud iseseisvad tööd ja sooritanud
hindamismeetodid. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale
väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.
Precio de la inscripción
No

Tener un evento en mente?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y sugiere ahora un evento!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más