Pasar al contenido principal
Event Details
17 Apr
2019

Expert Educational Conference for Adult Learners

Slovakia
Žilina
to

Všetci vieme, že slovenské školstvo potrebuje podporu. Patríme k iniciatíve, ktorá pomáha vylepšovať prostredie škôl a ponúka alternatívu vzdelávacieho systému a rozvoj ľudí v ňom. Odborným garantom konferencie je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky. Na konferencii vystúpia: Alexandra Junášková (riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu), Gabriela Lojová (doc., PhDr., PhD., Učiteľka a školiteľka na Katedre anglického jazyka a literatúry, PF UK),   Boris Popesko (doc., Ing., PhD., prodekan pre výskum a spoluprácu s praxou na FaME UTB v Zlíne), Linda Polkowski (zástupkyňa riaditeľa a akademický manažér Anglolang Academy, Veľká Británia), Jana Chynoradská (riaditeľka HARMONY ACADEMY a predsedníčka asociácie jazykových škôl SR) a mnohí iní.

K čomu táto konferencia prispieva:

• k skvalitneniu jazykového vzdelávania a vzdelávania dospelých

• k rozvoju povedomia o potrebe tvorby systémov celoživotného vzdelávania

• k rozvoju spolupráce medzi školami a firmami za účelom aktualizácie a tvorby nových učebných obsahov vyučovacích predmetov na školách

• k skvalitneniu odbornej prípravy učiteľov a lektorov cudzích jazykov na školách

• k zvyšovaniu atraktívnosti povolania lektora cudzích jazykov

• k zvyšovaniu zamestnateľnosti a uplatniteľnosti odborných jazykových lektorov

• k šíreniu informácií o programe Erasmusplus pre malých a stredných podnikateľov

Ciele konferencie

1. Vzbudiť záujem u ľudí pracovať na modeloch kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách

2. Predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn&Lead ako aj postupy pri ich tvorbe a zavádzaní

3. Odprezentovať projekt KA1/Erasmusplus - HAPPY SCHOOL 2020 ( 2018-1-SK01-KA104-046112) 

Cieľové skupiny

• Fanúšikovia a podporovatelia vzdelávania

• Zástupcovia škôl a vzdelávacích inštitúcií akéhokoľvek typu

• Podnikatelia, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku

Viac informácií a registrácia: http://learnandlead.eu/learn-lead-conference-2019/

Event Details
Estado
As planned
Tipo de evento
Congreso
Proyecto europeo número
2018-1-SK01-KA104-046112
Tipo de organizador
Otro evento
Organiser name
Harmony Academy Trnava
Datos de contacto
monika@harmony.sk
Grupo objetivo
Docentes, estudiantes, investigadores en andragogía
Tema tratado
Propósitos y objetivos
1. Vzbudiť záujem u ľudí pracovať na modeloch kontinuálneho transferu
znalostí vo firmách a školách
2. Predstaviť odborné vzdelávacie programy Learn&Lead ako aj postupy pri
ich tvorbe a zavádzaní
3. Odprezentovať projekt KA1/Erasmusplus
- HAPPY SCHOOL 2020
( 2018-1-SK01-KA104-046112)
Precio de la inscripción

Tener un evento en mente?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y sugiere ahora un evento!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más