chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Workplace learning

resources

| 7 July 2020
| by Katre Savi

Hariduse ja teaduse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2018. aasta sügisel.

Haridusel ja teadusel on oluline roll Eesti jätkusuutliku majandusarengu tagamisel. Hariduse nüüdisajastamise protsessi eelduseks on haridusvaldkonna töötajate teadmiste ja oskuste vastavus 21. sajandi õppimise ja õpetamise tasemele. Koolidel tuleb õppetöö korraldamisel arvestada nii õppijate vajaduste ja võimete kui ka uutest tehnoloogiatest tingitud muutustega.

news

| 3 July 2020
| by Kadi Kass

Sutherland Global Service OÜ is seeking an attentive and goal-oriented person to joining us as a Training specialist to ensure the expansion of our service delivery center in Tallinn. If You are looking to build a fulfilling career and are confident you have the skills and experience to help us succeed, we want to work with you!

Your main tasks:

resources

| 2 July 2020
| by Katre Savi

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta lõpus.

Transpordi, logistika, mootorsõidukite remondi ja hoolduse (TLM) valdkonna uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – mootorsõidukite müük, remont ja rent; maismaa-, vee-, ja õhutransport; laondus ja veondust abistavad tegevused ning posti- ja kulleriteenistus.

resources

| 2 July 2020
| by Katre Savi

Tervishoiu valdkonna oskuste ja tööjõuvajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Prognoosi keskmes on tervishoiu valdkonna terviklik vaade, tööjõuvajadust analüüsitakse kõikide tervishoiuteenuste osutamisega ja terviseedendusega vahetult seotud ametirühmade lõikes, kelle ettevalmistamises on haridussüsteemil oluline roll. Vaatluse all on nii arstide-õdede tasand aga ka teised arvukad ametialad nagu psühholoogid, radioloogiatehnikud, füsioterapeudid jt. 

resources

| 2 July 2020
| by Katre Savi

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Põllumajanduse ja toiduainetööstuse (PMTT) uuringus kajastatakse erinevaid valdkonna tegevusalasid – taime- ja loomakasvatus, kalapüük ja vesiviljelus, veterinaaria ning toiduainete  ja joogitootmine.

resources

| 2 July 2020
| by Katre Savi

Energeetika ja kaevandamise valdkonna tööjõu- ja oskustevajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Energeetika ja kaevandamine (EK) on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond. Valdkonnas kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb. 

resources

| 1 July 2020
| by Kadi Kass

Töökohapõhine väljaõpe on süstemaatiline eriala väljaõpe ettevõttes või asutuses või iseseisva spetsialisti käe all, mille eesmärk on omandada kogemusi ja teadmisi ning mis peab vastama kindlaks määratud standarditele või õigusaktidele. Lisaks sellele on nimetatud praktika eesmärk rakendada koolis omandatud teadmisi ning oskusi reaalses töökeskkonnas.

resources

| 1 July 2020
| by Katre Savi

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aasta esimeses pooles.

Keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse (KKPE) valdkond on oluline ressursside ja nutika spetsialiseerumisega seonduv valdkond, kus riik panustab oluliselt ka teadus- ja arendustegevusse.

KKPE valdkonna ettevõtted moodustavad umbes 1% kõigist Eesti ettevõtetest ja 8% töötleva tööstuse ettevõtetest.

resources

| 1 July 2020
| by Katre Savi

Ehituse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2017. aastal.

Ehituse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus käsitleti valdkonna tegevusaladena hoonete ja rajatiste ehitust, eriehitustöid ning arhitekti- ja inseneritegevusi.

blog

| 1 July 2020
| by Monika Smekalová

napsal Peter Dehnbostel, přeloženo z němčiny

Výuka v podnicích a přímo na pracovišti nehraje ve vzdělávání dospělých tradičně žádnou velkou roli. Zásadním důvodem pro to je zcela jistě chybějící učební studijní potenciál a výukové možnosti v tradičním průmyslovém pracovním světě. Toto se prokázalo již dříve díky opakujícím se pracovním činnostem s vyloučením výukových situací. Učení dospělých se spíše odehrává v osobním životě jedince než v pracovní světě.

Co se ale stane nyní v důsledku digitalizace pracovního světa? Příznačné pro digitální práci je digitální, do práce integrované učení s neomezenými možnostmi místa výuky a novými učebními formami, které se začleňují přímo do pracovního procesu. Nárust učení je zřejmý a ovlivňuje výuku dospělých. Stojíme tedy na prahu mezi novým zajímavým učením a pracovním světem?

resources

| 29 June 2020
| by YILDIZ OKÇU

The aim of this study was to examine the perspective of school administrators with regard to teachers from different generations. In this study, the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of each generation were examined. This study was conducted as a Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) analysis. The study group consisted of 26 school administrators from the Dilovası district of Kocaeli province, Turkey.

resources

| 29 June 2020
| by YILDIZ OKÇU

The purpose of the study was to explore the requirements of schools to increase intergenerational learning, collaboration, and solidarity amongst the Baby Boomers, X and Y generations, based on the views of school principals. The research focused on how to create spaces for interaction among different generations and what consequences will arise when intergenerational spaces are created. This study was conducted with phenomenological research design.

resources

| 29 June 2020
| by Katre Savi

Sotsiaaltöö tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA sotsiaaltöö valdkond keskendus tööjõu ja oskuste vajaduse prognoosimisele hooldustöö ja tegevusjuhendamise, sotsiaaltöö ja nõustamise ning lapsehoiu valdkondades.

Eestis toimuvad demograafilised muutused: sündimus on vähenenud, eluiga aga pikeneb. Sotsiaalsektoris on ette näha eakatele suunatud teenuste vajaduse kasvu, samas kui tööealise elanikkonna osa kahaneb.

resources

| 29 June 2020
| by Katre Savi

Metsanduse ja puidutööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal.

OSKA metsanduse ja puidutööstuse valdkonna uuringus prognoositi tööjõu- ja oskuste vajadust metsamajanduse ja metsavarumise, mööbli tootmise, paberi ja pabertoodete tootmise ning puidutöötlemise ja puittoodete tootmise valdkondades.

resources

| 29 June 2020
| by Katre Savi

Metalli- ja masinatööstuse tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) koostati 2016. aastal. 

Eestis tegutseb üle 2000 metalli- ja masinatööstuse ettevõtte. Valdkonna suurimaks haruks on metallitööstus, mis on tootmismahult toiduainetööstuse ja puidutööstuse järel üks suuremaid tööstusharusid. Masinaehitus on samas üks Eesti olulisematest majanduse kasvuvaldkondadest ning enamuse sektori müügist moodustab eksport. Eesti siseturg on tähtsam masinate ja seadmete remondis ja paigalduses ning metalltoodete tootmises.

resources

| 29 June 2020
| by Katre Savi

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

news

| 29 June 2020
| by Francesca Costero
A partire da settembre 2018 Enaip Piemonte ha iniziato a condividere le attività svolte per il progetto Work VR (piloting Virtual Reality for Language Learning in the Context of Employability) con i rappresentanti di Danimarca, Francia, Cipro e Germania. Il progetto, finanziato tramite il programma Erasmus+, affronta il tema dell’inclusione sociale e dell’occupazione, utilizzando la tecnologia all’avanguardia della realtà virtuale, al fine di incrementare la qualità dei programmi di istruzione e formazione professionale per 265 migranti e rifugiati disoccupati.

resources

| 26 June 2020
| by Katre Savi

OSKA ärindushariduse 2020. aasta aprillis valminud metaanalüüs pakub tervikpilti ärinduse ja halduse ning majandusteaduse õppe vaatepunktist. Analüüs annab ülevaate õppes toimunud muutustest ja arengust ning koondab ja sünteesib varasemate OSKA uuringute põhjal ärinduse ja halduse ning majandusteaduse erialadega seotud kutsealade tööturunõudluse ning nõudluse-pakkumise tasakaalu hinnangu.

blog

| 17 June 2020
| by Mahira Spiteri
Eine Ausbildung gilt al seine Form des arbeitsbasierten Lernens, die in zahlreichen Ländern große Bedeutung zugeschrieben bekommt. Lehrlingsausbildung und ähnliche Arten des arbeitsbasierten Lernens werden als ein wesentlicher Teil der Antworten der Länder auf die hohe Jugendarbeitslosigkeit angesehen (CEDEFOP 2015). In der Regel beinhalten Lehrlingsprogramme eine Kombination aus schulischer und betrieblicher Ausbildung (Muehlemann & Wolter (2014, S. 3).

resources

| 12 June 2020
| by Barbara Habrych

W publikacji przedtawiono zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej na kolejne kwartały roku 2020, analizę zmian w branżach, w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na przełomie I i II kwartału bieżącego roku, oraz prognozy dotyczące wpływu światowej pandemii na gospodarkę i konsekwencji, jakie ta sytuacja ze sobą niesie.

blog

| 12 June 2020
| by Barbara Habrych

„Odmrażamy gospodarkę” i powoli wracamy do biur. Część pracowników cieszy się na spotkanie z kolegami i wspólną pracę offline. Ale są takie osoby, które marzą o zwiększeniu wymiaru pracy zdalnej na stałe, gdyż bardzo dobrze się w niej odnalazły. I nie chodzi tylko o czas zaoszczędzony na dojazdach do biura. Sytuacja pandemii dała szansę dostrzeżenia potencjału introwertyków, który w tradycyjnym biurze nie zawsze był widoczny. Czym jest introwertyzm? Jak rozpoznać temperament swój i swoich współpracowników? Jak, nawet po zakończeniu izolacji, dobierać zadania zgodnie z temperamentem, dla jak najlepszych efektów pracy?

resources

| 9 June 2020
| by Georgi SKOROBOGATOV

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmis 2018. aasta esimeses pooles.

Rõiva-, tekstiili- ja nahatööstuse valdkonda mõjutab oluliselt turunõudlus, materjalitehnoloogia kiire areng ning surve toota efektiivsemalt ja keskkonnasäästlikumalt. See annab võimalused teadus- ja arendustegevuseks, mis võib muuta töötajate struktuuri ja tuua kaasa uute oskuste vajaduse.

Pages

Subscribe to RSS - Workplace learning