chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

Learner support

resources

| 13 July 2020
| by giacinta fogli

CLASS - Changing Learning, Advancing Social Success è un Progetto del Programma Erasmus+ Key Action 1 tipo di azione: School education staff mobility che ha permesso all'IIS Guido monaco di Pomposa di Codigoro (Ferrara-Italia) di tornare ad essere, non solo Polo di riferimento territoriale per l’istruzione secondaria di secondo grado ma anche un partner di importanza strategica per gli Istituti scolastici, gli Enti e le Associazioni del Territorio del Basso Ferrarese.

resources

| 12 July 2020
| by Stanisław Augustyn

Podsumowanie

projektu Erasmus+ „Lepszy start – europejskie praktyki zawodowe”

Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie

Rzeszów, lipiec 2020 r

blog

| 10 July 2020
| by Radek Czahajda

Jakie kompetencje są niezbędne, żeby sprawnie przeprowadzić uczestników przez proces szkoleniowy? Moim zdaniem mówimy o nich zbyt mało, dlatego napisałem ten tekst. Zebrałem najważniejsze kompetencje z opracowanych w Polsce modeli EQF dla trenera i połączyłem je z dobrymi praktykami z dużego wydarzenia szkoleniowego.

Sunday 27 September 2020 to Monday 28 September 2020, Poland

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa nt.: „PAMIĘĆ – HISTORIA – TOŻSAMOŚĆ. HUMANISTYKA I NAUKI SPOŁECZNE WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”

Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zaprosić na: II Interdyscyplinarną Konferencję Naukową nt.: „PAMIĘĆ – HISTORIA – TOŻSAMOŚĆ. HUMANISTYKA I NAUKI SPOŁECZNE WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA”, która odbędzie się 27-28 września 2020 r. Miejsce konferencji: Uniwersytet Opolski, Collegium Maius, Plac Kopernika 11A, 45-040 Opole.

Thursday 23 July 2020, United Kingdom

Supporting Adults with a Criminal Record webinar

This webinar training course is designed for any practitioner dealing with people who have a criminal record. It aims to offer advice, guidance and help for you to support them going forward, typically into education or employment. It is informative, interactive and empowering – designed to offer a level of knowledge and resources that can be used over and over again.

blog

| 7 July 2020
| by Camille POIRAUD
Para poder hablar de la inserción profesional de las mujeres migrantes en Francia se necesitan entender diferentes aspectos históricos, políticos, económicos y sociales, así como las diferentes representaciones y desafíos que un fenómeno tan complejo como la migración han provocado en dicho país. En este artículo hablaremos entonces de la noción de inserción y de como es y ha sido concebida a lo largo de los años. Continuaremos con la manera en que este concepto se vincula con la migración femenina y de las dificultades que las mujeres migrantes enfrentan en su proceso de inserción laboral, pasando por las consecuencias de dichas dificultades para finalizar con las recomendaciones que se han hecho para combatirlas y reforzar la capacidad de acción de las mujeres migrantes.

resources

| 3 July 2020
| by Kadi Kass

Käesoleva bakalaureuse töö kontekstis uurin väga kitsalt piiritletult õppimist toetavat hindamist õigluse (inglise keeles: justice) haridusfilosoofia raames. Õppimist toetav hindamine on mitmetähenduslik sõna. Eesti keeles on õppimist toetava hindamise sünonüümideks veel õpilaslähedane hindamine, klassiruumi/klassikeskkonnahindamine, koolihindamine, sisehindamine. Sisuliselt tähendab õppimist toetav hindamine lühidalt, et hindeid pannakse, et aidata õpilastel jõuda paremini eduka õpitulemuseni. Õppimist toetava hindamise teoorias põhinen enamasti Black ja Wiliam`i kirjutatule.

resources

| 3 July 2020
| by Kadi Kass

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli akadeemiline petturlus. Akadeemiline petturlus on aktuaalne ja infotehnoloogia arenguga järjest kasvav probleem, mis võib aluse saada juba varases koolieas, kui õpilane ei saa vajalikke juhiseid petturluse vältimiseks ning harjub spikerdamisega. Nii võib akadeemilisest petturlusest kujuneda norm, millega jätkatakse ka hilisemal haridusteel, sealhulgas ülikoolis. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida üliõpilaste ja tegevkutseõpetajate akadeemilise petturlusega seotud arusaamu, teadmisi ja väärteadmisi ning karistusi vääritu käitumise korral.

news

| 3 July 2020
| by Erika Novotná
EDU.CO spol. s r.o. je vzdelávacou a poradenskou spoločnosťou poskytujúcou profesionálne a moderné služby v oblasti vzdelávania. Je to dynamická spoločnosť, ktorá neustále rozvíja svoje vzdelávacie programy spolu s inovatívnymi metódami. Ponúkané vzdelávacie aktivity prispôsobuje spoločnosť EDU.CO požiadavkám záujemcov a snaží sa flexibilne reagovať na podnety a požiadavky trhu práce. Absolvovaním vzdelávacích programov získavajú účastníci nové digitálne zručnosti, ktorú môžu využiť pri hľadaní zamestnania. Cieľom spoločnosti EDU.CO je zvyšovať kvalifikáciu účastníkov vzdelávania a pomôcť im pri uplatnení sa na trhu práce.”

blog

| 3 July 2020
| by Aldis Lazda

Slovēnijas Pieaugušo izglītības institūts ir valsts iestāde, tai ir uzticēts attīstīt pieaugušo izglītības sistēmu un sniegt profesionālu atbalstu īstenotājorganizāciju tīklam, kurām tieši tāpat bija jāslēdz savas durvis. Šīs organizācijas direktors, tāpat kā minēto organizāciju vadītāji, saskārās ar lielu izaicinājumu: kā reorganizēt darbu un uzņēmējdarbību šajos jaunajos apstākļos?

blog

| 2 July 2020
| by Pauline Kersten

A Belfast based innovative language and employability programme for refugees. This pilot programme of 14 weeks combined English language learning with developing and updating existing practical skills of refugees in areas where there is a local skills shortage, such as plumbing, electrical works, construction, etc.  The programme was focused on male refugees with trade/practical skills backgrounds, who had dropped out of formal language classes and were at risk of increased isolation and mental health concerns.  The programme was developed by Conway Education Centre in consultation with refugees and two local training organisations. It was supported by local employers and the NI Department for the Economy through ESOL NI.

resources

| 1 July 2020
| by Kadi Kass

Tagasisidel on väärtuslik roll nii õppimises kui ka õpetamises ning kõrghariduses on see eeskätt oluline üliõpilaste teadmiste ja oskuste arendamisel. Sellest tulenevalt peab õppejõudude tagasiside olema pidev ning edasiviiv. Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on õpetajakoolituse üliõpilaste hinnangul ülikoolis saadud tagasiside, millised on nende ootused tagasisidele ning kuidas üliõpilased saadud tagasisidet rakendavad. Uurimuse andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega õpetajakoolituse magistritaseme teise aasta erinevate õppekavade üliõpilastelt.

blog

| 1 July 2020
| by Monika Smekalová

napsala Julie Wietrich, přeloženo z němčiny

Roční setkání účastníků projektu Partizipation 4.0: Německo – francouzský projekt vytváří systémy pro francouzské zaměstnance s postižením, aby je podpořil v nalezení nového pracovního místa v Německu.

news

| 1 July 2020
| by Redaktion Deuts...

Das ZDF stellt Ausschnitte aus Terra X und anderen Wissenschaftssendungen zur freien Nutzung allen Interessierten zur Verfügung. Die Clips sind mit offenen Creative Commons-Lizenzen  wie "CC BY" bzw. "CC BY SA" lizenziert. Die Clips können von Lehrenden im Unterricht gezeigt, von Lernenden in Referate eingebaut oder anderen weiter bearbeitet, gespeichert und öffentlich präsentiert werden. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass die unter den Clips in den Lizenzen genannten Bedingungen eingehalten werden.

Hier finden Sie die einzelnen Clips zum Thema Klimawandel:

blog

| 1 July 2020
| by Monika Smekalová

napsal Nicolas CONDOM, přeloženo z němčiny

Pro správnou integraci migrantů je důležité pracovní zařazení a pro správné pracovní zařazení je nezbytné naučit se jazyk hostitelské země. Pistes-Solidaires je od roku 2018 partnerem v projektu WORK-VR. Jedná se o projekt založený dánskou organizací VIFIN sloužící k využití virtuální reality pro získání jazykových znalostí a pro lepší integraci. Cílem je vytvoření E-Learningové platformy k naučení se jazykových a kulturních kompetencí, které jsou vyžadovány při zařazení migranta na pracovní trh. Jsou zde zastoupeny tři oblasti: pečovatelská služba v domovech pro seniory, hotelnictví a gastronomie a stavební sektor.

news

| 30 June 2020
| by EPALE NSS Sverige

Regeringen har beslutat om en förändring i förordningen om statsbidrag för lärcentrum. Nu blir det tydligare att lärcentrum är en plattform för flera olika utbildningsformer, till exempel universitet och högskola, yrkeshögskola samt kommunal vuxenutbildning (komvux). I och med att det blir tydligare att verksamheten riktar sig till olika utbildningsformer kan mötesplatsen lärcentrum också fungera rekryterande.

resources

| 30 June 2020
| by Andrew Rawson

Working with universities, colleges and other stakeholders, the Office for Students has produced a series of briefing notes on the steps universities and colleges are taking to support their students during the COVID-19 pandemic. There are also lists of resources and case studies that have been developed at pace that others may find useful and applicable to their own contexts.

blog

| 29 June 2020
| by Camille POIRAUD

Mariadaniela enseigne les sciences humaines. Elle est spécialisée dans la dispersion des écoles. Suite aux mesures de confinement, l’enseignement à distance a été renforcé en raison de l’incapacité des étudiants à rejoindre les bancs de l’école. Au sein de l’établissement scolaire où elle travaille, cette situation a été l’occasion d’expérimenter de nouvelles méthodes d’enseignement, d’utiliser des plateformes et des cours vidéo, d’assurer des classes virtuelles ou encore de former des groupes de travail en ligne et de favoriser le dialogue professeur-étudiant.

blog

| 29 June 2020
| by Camille POIRAUD
Um über die berufliche Integration von Migrantinnen in Frankreich sprechen zu können, müssen wir verschiedene Aspekte der französischen Geschichte, Politik und Wirtschaft sowie die verschiedenen Darstellungen und Herausforderungen verstehen, die ein so komplexes Phänomen wie die Migration in diesem Land geschaffen haben. In diesem Artikel betrachten wir das Konzept der Eingliederung (insertion) und wie diese in Frankreich wahrgenommen wird. Wir fahren fort mit der Art und Weise, wie sich dieses Konzept auf die Frauenmigration und die Schwierigkeiten, mit denen Migrantinnen auf ihrem Weg zur beruflichen Eingliederung konfrontiert sind, bezieht und beleuchten die Folgen dieser Schwierigkeiten, um mit Empfehlungen zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten und zur Stärkung der Handlungsfähigkeit von Migrantinnen abzuschließen.

blog

| 29 June 2020
| by Camille POIRAUD
Before looking at the professional integration of migrant women in France, it is important to understand different aspects of French history, politics and economy, as well as the different representations and challenges that the complex phenomenon of migration has created in this country. In this article, we will discuss the notion of integration and how it has been understood in France. We will then look at the way in which this concept relates to the migration of women and the difficulties that migrant women face in the process of professional integration, including the consequences of these difficulties and finishing with the recommendations that have been made to combat them and to strengthen the capacity of migrant women to take action.

Pages

Subscribe to RSS - Learner support