Skip to main content
Resource Details
Resource

OECD Regions at a Glance 2016

Publikacja pokazuje jak regiony i miasta uczestniczą we wzroście gospodarczym i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Dane zawierają ponad 40 wskaźników z ostatnich 15 lat, pokazują różnice w poszczególnych regionach oraz ewolucję jaka się dokonała w podanym okresie czasu.

Raport obejmuje wszystkie kraje członkowskie OECD oraz Brazylię, Chińską Republikę Ludową, Kolumbię, Indie, Łotwę, Litwę, Peru, Federację Rosyjską i Republikę Południowej Afryki.

Publikacja zawiera:- obszerny obraz zmian zachodzących w 391 regionach OECD. Analiza została oparta na takich aspektach kształtujących życie ludzi, jak: dochody, miejsca pracy, mieszkania, edukacja, zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo, zaangażowanie i zarządzanie obywatelskie, dostęp do usług, integracja;- najnowsze trendy w finansowaniu regionów oraz wskaźniki dotyczące alokacji kompetencji i skoordynowania ich na wszystkich szczeblach rządowych.

 

dr Maria Jedlińska - pracownica Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy i koordynuje partnerski program WBP w Krakowie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie pt. „Szkoła @ktywnego Seniora” (www.sas.tpnk.org.pl ). Ambasadorka EPALE.

Resource Details
ISBN
1999-0057 (online)
Resource author
OECD
Type of resource
Studies and Reports
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!