Resource Details
Resource

Каријерно вођење и саветовање: приручник за наставнике средњих школа

Приручник Каријерно вођење и саветовање – приручник за наставнике средњих школа настао је као резултат сарадње националног центра Euroguidance – Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању и Београдске отворене школе, а на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Активности каријерног вођења и саветовања (КВиС), након недавних измена сета закона из области образовања, заузимају све значајније место у програмима рада гимназија и средњих стручних школа. Стога је идентификована потреба да се за наставнике и стручне сараднике припреми приручник који би садржао примере конкретних активности које могу реализовати. Циљ оваквог приручника је да обједини и представи примере добре праксе који би наставницима били водиља у осмишљавању сопствених активности прилагођених конкретној ситуацији, потребама ученика и окружењу. Након анализе тренутног стања и потреба наставника, као и постојећих приручника из ове области, дошли смо до закључка да би најефикаснији приступ у припреми оваквог приручника био да се читаоцима представе примери активности које њихове колеге већ успешно спроводе у другим школама. Стога смо одлучили да путем јавног конкурса пружимо шансу наставницима који већ имају доста искуства у успешној реализацији активности КВиС у својим школама да поделе своја искуства и примере добре праксе са својим колегама. Овај приступ „од наставника за наставнике“ нагласак ставља на конкретне активности, пружа практичне савете за припрему наставника и, пре свега, представља оне активности које су се показале успешним у досадашњој пракси.

Resource Details
Resource author
Јадранка Лилић, Мирко Марковић, Маја Светозаревић, Миљана Китановић, Биљана Ђорђевић, Тамара Кљајић, Јелена Манић Радоичић, Александра Ђуровић
Type of resource
Other
Country
Publication Date
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!