Resource Details
Resource

„Каријерно вођење и саветовање” курс за наставнике средњих школа

Курс „Каријерно вођење и саветовање” је пре свега намењен наставницима који немају много искуства у спровођењу активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у свом раду. Курс могу да користе и наставници који су упознати са основним појмовима и спроводе активности КВиС-а, пре свега као ресурс који обједињава примере добре праксе и упућује на додатне материјале и ресурсе за даље усавршавање.

Након похађања курса моћи ћете:

  • да спроведете активности КВиС-а на основу приложених упустава;
  • да осмислите сопствене активности КВиС-а, користећи као водиљу представљене активности КВиС-а и савете ваших колега који су учествовали у стварању овог курса;
  • сазнате које ресурсе можете користити као материјал у спровођењу активности КВиС-а са ученицима.

Онлајн курс „Каријерно вођење и саветовање” намењен је наставницима средњих школа који желе да стекну основна знања о каријерном вођењу и саветовању и упознају се са активностима које могу да реализују са ученицима и са додатним ресурсима и материјалима које могу да користе у свом раду. 

Настао је на основу приручника који је објављен 2014. године, а који садржи више од 30 активности, са комплетним упутствима за спровођење у настави, као и на основу семинара које смо организовали 2014. и 2015. године широм Србије.

Пошто се курс реализује путем интернета, можете му приступити у било ком тренутку, из било ког краја Србије и сами одредити темпо којим ћете прелазити садржаје које смо вам припремили.

Resource Details
Resource author
Euroguidance Serbia
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!