Resource Details
Resource

Curriculum globALE: competency framework for adult educators

Vzdelávatelia sú kľúčom ku kvalitnému vzdelávaniu dospelých. V mnohých krajinách sveta však nedostatok profesionálnych vzdelávateľov dospelých stále bráni pokroku v poskytovaní celoživotného vzdelávania.

Publikácia Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie UNESCO s názvom Curriculum globALE predstavuje jedinečným referenčný rámec pre odbornú prípravu vzdelávateľov dospelých, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť na národné a regionálne prostredie.

Tento dokument pomáha zlepšovať nielen úroveň programov vzdelávania a učenia sa dospelých, ale aj schopnosť krajín plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom tohto dokumentu je:

  • zvýšiť profesionalizáciu vzdelávania dospelých poskytnutím spoločného referenčného rámca pre programy vzdelávania dospelých a navrhovaného štandardu kompetencií pre vzdelávateľov dospelých,

  • podporovať poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy dospelých pri navrhovaní a realizácii vzdelávacích programov v tejto oblasti,

  • podporovať výmenu poznatkov a vzájomné porozumenie medzi vzdelávateľmi dospelých na celom svete.

 

curriculum globale.png.

 

Resource Details
ISBN
978-92-820-1240-6
Resource author
UNESCO Institute for Lifelong Learning, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, German Institute for Adult Education. Leibniz Centre for Lifelong Learning , International Council for Adult Education
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Europe
Publication Date
Login (0)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!