Εκπαίδευση ενηλίκων στα Εσπερινά σχολεία

Εκπαίδευση ενηλίκων στα Εσπερινά σχολεία

2 members

Purpose of group

Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση ενηλίκων στα Εσπερινά σχολεία με τη δημιουργία διδικτυακών εργαλείων και ανταλλαγή απόψεων, εμεπιριών και γνώσεων.

Target audience

Academics, students, researchers in andragogy

Theme addressed

Learners

2 members
2 articles
0 documents
0 discussions