Partnership Details

Poszukujemy partnera

Poland.
Started by | Posted on Tue, 10/12/2021 - 17:25

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie utworzone zostało 2 grudnia 1956 r., zrodziło się z potrzeby Kaszubów do posiadania organizacji, która broniłaby i dbała o rozwój tej społeczności oraz całego Pomorza. Jest ono dziś nowoczesnym stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego, podmiotem o rozbudowanych strukturach, jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce i największą w historii ruchu kaszubskiego. Do celów statutowych ZKP należy: rozbudzanie inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza, kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Pomorza, szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich.

Partnership Details
Request valid until
Sun, 10/31/2021 - 18:20
I am looking for…
Countries
Belgium
Cyprus
France
Greece
Italy
Luxembourg
Malta
Spain
Type of activity
Application for EU funding
Language(s)
English
Polish

Part of an organisation?

List it on our website! Click the link below and  add your organisation!

Want your own space?

Want to discuss your ideas with others in private space?