Organisation Details

Wolskie Centrum Kultury

Poland.

An ideal local cultural institution is a place created by people who feel that they are at home. Wolskie Centrum Kultury wants to connect the community of creators and recipients of broadly understood culture that integrates and builds a local community - a modern community, open to various attitudes and phenomena of the contemporary world, but based on the local identity of the Wola district.

The mission of WCK is to build a creative and integrated community, bringing together creators and recipients of culture, who together co-create the cultural program and support its implementation.

The vision of WCK is the recovered and socialized space of the institution and the district, which is a place for culture-creating activities based on relations and partnership.

# neighborhood / closeness / roots

# modernity / up-to-date / commitment

#education / development / originality

 

We are open to cooperation! We are looking for international partners for our mobility projects.

Wolskie Centrum Kultury is an accredited Erasmus organisation in the field of adult education (2021-2027).

 
-----------------------------------------------------
 

Idealny dom kultury to miejsce tworzone przez ludzi, którzy mają poczucie, że są u siebie. Wolskie Centrum Kultury chce łączyć społeczność twórców i odbiorców szeroko rozumianej kultury, która integruje i buduję wspólnotę lokalną. Wspólnotę nowoczesną, otwartą na różnorodne postawy i zjawiska współczesnego świata, ale w oparciu o lokalną tożsamość Woli.

Misją Wolskiego Centrum Kultury jest budowanie kreatywnej i zintegrowanej społeczności, skupiającej twórców i odbiorców kultury, którzy razem współtworzą program kulturalny i wspierają jego realizację.

Wizją Wolskiego Centrum Kultury jest odzyskana i uspołeczniona przestrzeń instytucji i dzielnicy, która jest miejscem dla działań kulturotwórczych opartych na relacjach i partnerstwie.

#sąsiedzkość / bliskość / korzenie

#nowoczesność / aktualność / zaangażowanie

#edukacja / rozwój / oryginalność

 

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje, sugestie i współpracę! Poszukujemy partnerów do realizacji projektów międzynarodowych.

Wolskie Centrum Kultury otrzymało akredytację programu Erasmus + w sektorze edukacji dorosłych (2021-2027).

Organisation Details
Area of activities / interests
Research organisation, think tank
National, regional or local government organisation
Adult education provider
Other
PIC
898002042
Organisation ID
E10000313

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Want a partnership?

List it on our website! Click the link below and add your organisation!