Organisation Details

VšĮ "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

Lithuania.

Viešoji įstaiga „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ pagal licenciją, nuo 2011 metų, teikia dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia. Įstaigos veiklos tikslai: vykdyti protinę ir kompleksinę negalią turinčių asmenų integraciją į visuomenę, ugdyti (mokyti) jų savarankiškumą visose žmogaus asmenybės funkcionavimo srityse, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą ir tęstinumą. Dienos centrą lanko 26 asmenys su įvairaus tipo ir lygio negalėmis. 

Skatinant neįgaliųjų integraciją į visuomenę, Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su įvairiomis bendruomenėmis, asociacijomis, įstaigomis. Kiekvienais metais rengiami projektai, kurių dėka teikiamos naujos, įvairesnės paslaugos, vykdomi įvairūs mokymai.

Norime dalyvauti tarptautiniuose projektuose partnerio teisėmis ir pasidalinti gerąją patirtimi su panašaus pobūdžio Lietuvoje ir užsienyje veikiančiomis organizacijomis.

Organisation Details
Area of activities / interests
Adult education provider
Other

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Want a partnership?

List it on our website! Click the link below and add your organisation!