European Commission logo
Create an account
Organisation Details

Micro Team, d.o.o.

Slovenia.
Logotip MicroTeam.

Micro Team® is an adult education provider with 22 years of experience in providing non-formal training programmes in the field of digital literacy competence, globally recognised ICT competencies – ICDL/ECDL computer literacy certification programmes, soft skills courses, and General/ Business language courses.

As an accredited education provider by the Ministry of Education, Science and Sport in Slovenia, we have carried out a variety of lifelong learning programmes to improve the society’s competencies for living and working in a highly demanding labour market.

Apart from the highly successful educational programmes delivered and organised for the Employment Service of Slovenia – ZRSZ, we have been cooperating with numerous companies within the business sector, providing various computer, soft skills and foreign language core competencies.

One of our company's services is also advising on and implementing strategies to develop a holistic strategic plan for organizations on how to apply and carry out a nationally and internationally founded programmes. This enables the customers high levels of competitiveness and arms them with knowledge and innovative ideas they need to successfully undertake a project.

Vocational courses that we offer: 

 • Accountant course
 • Bookkeeping course

Non-formal courses:

 • Computer courses: Microsoft Teams course – how to acquire more knowledge online, Web designing course, Access Beginner/Advanced course, AutoCAD Beginner/Advanced course, ICT in everyday life, Microsoft Outlook course, etc.
 • ECDL/ICLD courses: IT Security, Computer Essentials, Word Beginner/Advanced course, PowerPoint Beginner/ Advanced course, Excel Beginner/Advanced course, Online collaboration, Online Essentials
 • Language courses: English language course A1 – C2, Italian language beginner – advanced courses, German language beginner – advanced courses
 • Soft skills courses: Mentorship and effective professional communication, Effective communication of a good leader, Managing time, The Arts and Science of intergenerational relationships in a workplace, Learning how to cope with changes in a workplace, Effective leadership, Power of positive communication, Stress management and how to avoid burnout, etc.

Summary and goals of the valid non-formal programmes accredited by the Ministry of Education, Science and Sport:

 • Since 2006, we have been a provider of the publicly valid education and training programme – Computer literacy for adults, entered in the register and administered by the Ministry of Education, Science and Sport.
 • 2010 - 2013, Micro Team was delivering educational programmes accredited by the Ministry of Education, Science and Sport that were based on project learning and project work for young adults. The project has been co-founded by the European Union and included the following programmes: Computer literacy for adults (RDO), Digital and computer literacy (RDO), Countryside challenges (UŽU IP). 
 • 2016 – 2022, Micro Team was chosen as an educational provider to deliver the registered educational programmes founded by the European Union to improve the core competences of less skilled individuals with lower education, with the emphasis on the age group 45+. The aim of the project was whole society’s inclusiveness and lifelong learning to improve, strengthen and increase core skill requirements of modern society labour markets. 
 • 2016Present, Micro Team has been delivering numerous non-formal digital competencies courses, language courses, and soft skills programmes.  

Full description of the nationally accredited educational projects and their description is presented on our website: www.microteam.si/projekti/

Contact details: The company's director Andrej Jerak, andrej.jerak@microteam.si

You can also reach us via email:  marketing@microteam.si, info@microteam.si

Our website: https://www.microteam.si/

LinkedIn: https://si.linkedin.com/company/micro-team

Facebook: https://www.facebook.com/podjetje.micro.team

*****************************************************************************************************************************

Education.

*****************************************************************************************************************************

Podjetje Micro Team d.o.o. združuje skupino strokovnjakov , ki si znanja in izkušnje na različnih področjih delovanja nabira že od leta 1999. Smo polni idej, domislic in načinov, kako vam na najbolj prijeten in prijazen način prikazati in vas hkrati naučiti uporabljati računalnik in posamezne programe.

V letu 2003 smo postali pooblaščeni ECDL izpitni center (Evropsko računalniško spričevalo), prav tako smo partner z Microsoft Slovenija.

Z 21.2.2006 smo bili na Ministrstvu za šolstvo in šport vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja za izvajanje javno veljavnega programa računalniška pismenost za odrasle.

Naša dejavnost se je s povezovanjem z drugimi organizacijami razširila tudi na področje svetovanja pri iskanju optimalnih rešitev za posameznike in organizacije. Tak način delovanja nam omogoča pripravo celostnih rešitev za stranke ter nam tako omogoča konkurenčnost in visoko strokovno podkovanost pri opravljanju storitev.

Poklicna in nepoklicna izobraževanja, ki jih izvajamo:

 • Računalniški tečaji: Tečaj MS Teams do več znanja na daljavo, Oblikovalec spletnih strani, Predstavitve – PowerPoint, Preglednice – Excel, Uporaba podatkovnih baz – Access, Obdelava besedil – Word, AutoCAD, IKT v vsakdanjem življenju, Microsoft Outlook, itd.
 • ECDL tečaji: Informacijska varnost, Osnove računalništva, Obdelava besedil, Preglednice, Spletno sodelovanje, Predstavitve, Spletne osnove.
 • Jezikovni tečaji: Začetni in nadaljevalni tečaji angleškega, italijanskega in nemškega jezika. 
 • Mehke veščine: Trening prodajnih veščin, Mentorstvo & komunikacija, Organizacija časa, Medgeneracijske razlike na delovnem mestu, Kako komunicira dober vodja, Obvladovanje sprememb, Veščine mentorstva, Obvladovanje stresa in preprečevanje izgorevanja, Moč pozitivne komunikacije, itd.
 • Strokovna usposabljanja: NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija) – Vodja projektov, Računovodja, Usposabljanje za knjigovodska dela.  

Seznam nekaj projektov, ki jih izvajamo kot eden izmed partnerjev v konzorciju, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

 • Dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 za izvajanje programov: Računalniška pismenost za odrasle (RPO), Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO), Izzivi podeželja (UŽU IP).
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2022: Cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence ciljne skupine zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Projekt poteka v okviru izvajanja programov: Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU IP), Računalniška pismenost za odrasle.

Razširjen opis Micro Team projektov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij najdete na naši spletni strani: www.microteam.si/projekti/ in https://www.microteam.si/npk/

Nekaj organizacij iz naše bogate referenčne liste: Abbott, DARS, Forum akademija, Hofer trgovina, Addiko Bank Slovenija (prej Hypo Alpe-Adria Banka), Hetta Asset Resolution (prej Hypo leasing), Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Ljudske univerze po Sloveniji, Lidl, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat, Mestna občina Ljubljana, Območne Obrtne Podjetniške Zbornice Slovenije (Ljubljana, Velenje, Žalec,..), Olympia International, SKB d.d., SCT d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZRSZ (Zavod RS za zaposlovanje), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)..

Podroben opis naših storitev najdete na naši spletni strani, LinkedIn in Facebook profilu:

Kontaktni podatki: Andrej Jerak (direktor), andrej.jerak@microteam.si

Dosegljivi smo tudi po elektronski poštimarketing@microteam.si, info@microteam.si

Organisation Details
Area of activities / interests
Organisation specialised in learning or career guidance
Adult education provider
Other
Media organisation specialised in adult education
Participant Identification Code
941408766
Organisation ID (OID)
E10201716

Make a partner finding announcement

You can post an announcement describing what kind of partners you are looking for.