European Commission logo
Create an account
Organisation Details

DRUŠTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA CTRP MARIBOR, socialno podjetje

Slovenia.

CTRP Maribor je socialno podjetje, ki nudi strokovno ter organizacijsko podporo razvojnim in družbenim pobudam, kateri spodbujajo gospodarsko, socialno, okoljsko in kulturno trajnosten razvoj na Štajerskem. Pomoč nudimo tako začetnikom, kot tudi izkušenim podjetnikom, da lahko v celoti razvijejo svoje podjetniške ideje in potenciale. Aktivni smo tudi na mednarodni ravni, saj ves čas razvijamo nove projekte in sodelujemo s podobnimi organizacijami iz Evrope.

Nudimo neformalno izobraževanje in karierno usmerjanje za različne ciljne skupine: ljudi, ki živijo na podeželju, osebe s posebnimi potrebami, brezposelne.

V društvu izvajamo učne delavnice, kjer osebe na učnih delavnicah pridobijo specifične cilje, kot dodano vrednost:

 • pridobivanje ustreznih delovnih navad, znanj, izkušenj in spretnosti, ki so potrebne za zaposlitev,
 • pridobivanje na delovni vzdržljivosti, vztrajnosti pri izvajanju delu, sociabilnosti,
 • povezovanje z organizacijami v okolju z namenom zagotavljanja trajnosti izvajanja dela,
 • pridobitev konkurenčnega znanja in kompetenc, ki ustrezajo zahtevam delodajalcem na trgu dela, znanja računovodenja za socialna podjetja,
 • zaposlitev po končanem usposabljanju.

Trenutno imamo šest zaposlenih za polni delovni čas, šest dodatnih oseb pa sodeluje v učnih delavnicah. Nekatere od njih bomo po končanih učnih delavnicah zaposlili. Sodelujemo tudi s 37 prostovoljci.

Glavna področja delovanja društva so razvoj trajnostnega in kreativnega malega podjetništva ter zaposlovanja na podeželju, razvoj trajnostnega turizma na podeželju in na (zavarovanih) območjih narave, lokalna sonaravna prehranska oskrba in zdrava prehrana, učinkovita in sonaravna raba lokalnih virov in energije (les, voda) za razvoj in v potrošnji (naravne gradnje, obnovljivi viri energije, lokalni pridelki), ohranjanje ter sonaravno aktiviranje naravne dediščine, ohranjanje ter kreativna razvojna uporaba snovne in nesnovne kulturne dediščine (stavbe, običaji, tradicionalni in poustvarjeni predmeti), trajnostna mobilnost, naravne oz. sonaravne tehnike varovanja okolja (rastlinske čistilne naprave, uporaba naravnih materialov in sredstev, …) ter izobraževanje in ozaveščanje o različnih vidikih trajnostnega razvoja.

Naše poglavitne dejavnosti so:

 • pomoč oz. sodelovanje v pripravi ter izvedbi projektov ali posameznih aktivnosti za trajnostni razvoj na pobudo lokalnih skupnosti, društev, posameznikov, podjetij, institucij ter tujih partnerjev,
 • priprava in izvedba lastnih posameznih aktivnosti ali celovitih projektov za trajnostni razvoj (izobraževanja, dogodki, akcije ozaveščanja, projekti, …),
 • prepoznavanje družbenih ter gospodarskih pobud med lokalnimi akterji (občine, društva, posamezniki, podjetja) ter njihovo povezovanje v močne skupne projekte za trajnostni razvoj podeželja,
 • oblikovanje idej in predlogov v projekte za pridobivanje sredstev z razpisov za nacionalna in evropska sredstva ter zasebno-podjetniška sredstva,
 • pridobivanje novih znanj, izkušenj in dobrih praks s področij sonaravnega gospodarjenja ter izrabe naravnih virov za akterje na Štajerskem in v Sloveniji oz. njihova uporaba,
 • izobraževanje in ozaveščanje prebivalstva ter razvojnih akterjev o vseh vidikih in področij trajnostnega razvoja,
 • povezovanje in usklajevanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini za uspešnejše in učinkovitejše doseganje ciljev.

Področje interesov:

 • Organizacijska podpora socialnim pobudam,  ki spodbujajo socialni, okoljski in kulturni razvoj,
 • svetovanje in pomoč pri načrtovanju kariere,
 • družbena in okoljska odgovornost, trajnost in dobre prakse na področju človeških virov,
 • varstvo, vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine.

 

Spletna stran:  https://kulturnadediscina.si/

Kontaktna oseba: Simona Klančnik

Organisation Details
Area of activities / interests
Organisation specialised in learning or career guidance
Participant Identification Code
90377441
Organisation ID
E10178246

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Make a partner finding announcement

You can post an announcement describing what kind of partners you are looking for.