Organisation Details

Brodem UB

Czech Republic.

Společnost Brodem UB dává studentům a učitelům základních a středních škol k problematice korupce prostřednictvím interaktivních seminářů, které ukazují možnosti boje s ním a také poukázat na morální dilemata spojená s korupcí. Projekt Interaktivní Protikorupční vzdělávání a mediální výchovy vzdělaní více než pět tisíc studentů ze základních a středních škol v průběhu dvou a půl let; učitelé byli také vyškoleni z celé České republiky. Všechny semináře jsou akreditovány ministerstvem školství. Části seminářů o sdělovacích prostředků a korupce jsou autorská práva videa a komiksy. Videa a komiksy jsou vytvořeny ve spolupráci se studenty ze střední školy v Uherském Brodě a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Pro naše vzdělávací aktivity, byli jsme nominován na cenu Bílá Lily na činnost v občanské výchovy. Také jsme obdrželi podporu významného českého Foundation (Nadace Tomáše Bati, Nadačního fondu proti korupci fondu a Fondu Otakara Motejla). Připravili jsme seminář ve spolupráci Transparency International o etice v podnikání. V současné době dokončujeme animovaného filmu Lie chodit o světě médií určených pro základní školy.

Organisation Details
Area of activities / interests
Stakeholder organisation
Adult education provider
Website

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Want a partnership?

List it on our website! Click the link below and add your organisation!