chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

resources

| 21 October 2020
| by Juan Jose Ortega

HAePPI project, co-funded by the Eupean Commission in the framework of the Erasmus+ Programme, finalized its first step with the publication of the report on learning outcomes. The aim of this report is to formulate the necessary learning outcomes to be covered in the future HAePPI training programme. Defined learning outcomes are based on the previous reports on knowledge needs and their validation.

resources

| 21 October 2020
| by Geormary Fragko...

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 Επαναπροσδιορίζοντας την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την ψηφιακή εποχή

resources

| 21 October 2020
| by Emilia Badea

Fluxul de pregătire practică, nivel profesional, din cadrul proiectului  ”Elevi buni, buni profesioniști! Pregătirea practică a tinerilor deficienți de auz, bază a  inserției socio-profesionale, (GOod students, Good WORKers! 2018-1-RO01-KA102-047995 a avut loc Italia.

resources

| 21 October 2020
| by Györgyi Bajka

Ennek a tájékoztató célja, hogy a stratégiai megfontolások keretrendszerébe foglalja a felnőttképzési rendszer legfontosabb változásait, és gyakorlatias módon – példákkal alátámasztva – bemutassa, elmagyarázza azokat. A tájékoztató rámutat a felnőttképzési rendszer – egyre jobban felértékelődő – stratégiai szerepére és ennek okaira, elemzi a korábbi felnőttképzési rendszer kihívásait, és bemutatja az ezekből levezetett stratégiai célkitűzéseket. A dokumentum továbbá széleskörű információt szolgáltat a felnőttképzési rendszer megújult környezetéről és szereplőiről, jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva részletesen elemzi a fő változásokat, és megjeleníti a jogszabályok helyes alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, gyakran ismétlődő kérdéseket és a szaktárca azokra adott válaszait.

news

| 21 October 2020
| by EPALE Moderator

The new Erasmus+ Programme (2021-2027) aims to be even more inclusive, accessible, and sustainable. Important goals include supporting the digital transition in European education and helping to build the European Education Area.
To achieve these objectives, the new Programme has been designed to be easier than ever for organisations to access. Erasmus accreditation is crucial for this objective.

resources

| 20 October 2020
| by NSS EPALE Nederland

Wat zijn de conclusies ten aanzien van de ontwikkeling van gespecialiseerde vaardigheden met betrekking tot big data, inetnet der dingen en cyberbeveiliging voor kleine en middelgrote ondernemingen (SMEs) in Europa? Op initiatief van de Europese Commissie en EASME is hier onderzoek naar uitgevoerd.

resources

| 20 October 2020
| by Martina Pervan

Unapređenjem osobnog profesionalnog razvoja, u skladu s osnovnim andragoškim postavkama, odnosno postavkama pedagogije cjeloživotnog učenja stvara se podloga za kompetenciju inovativnog poučavanja, čiji su preduvjet tzv. meke vještine, među kojima su aktivno slušanje, pregovaračke vještine, kritičko i kreativno mišljenje, rješavanje problema.

resources

| 20 October 2020
| by Nicolas CONDOM
ARTEM ACCESS est une banque de temps qui promeut et facilite la rencontre entre les individus et la communauté par le biais d'échanges de services volontaires, qui permettent aux gens de se connaître et de s'apprécier grâce à leurs compétences et à l'apprentissage qu'ils peuvent partager. Cette production intellectuelle a été réalisée dans le cadre de financements Erasmus+.

resources

| 20 October 2020
| by Nicolas CONDOM
ARTEM, projet financé par le programme Erasmus+, a pour objectif d'encourager le développement compétences interculturelles tant chez les migrants que dans les communautés locales. Les équipes ont cherché à évaluer la réussite de projet. Ainsi, chaque pays partenaire a rédigé un rapport national, à partir duquel les principales similitudes ont été prises en compte pour établir un policy paper global. A découvrir dans cette ressource !

resources

| 20 October 2020
| by Nicolas CONDOM

Soutenu par le programme Erasmus+, le projet ARTEM a pour objectif de développer les interactions entre les migrants et les citoyens européens en créant des occupations basées sur un processus dynamique mutuel. Ce défi peut être relevé grâce à un processus et des outils de formation innovants entre non seulement les migrants mais aussi les professionnels et les bénévoles locaux.

resources

| 20 October 2020
| by Nicolas CONDOM

Si une carte est présente dans une pièce, les migrants sont très souvent attirés par elle car elle leur permet de visualiser et de présenter aux autres leur voyage, leur histoire. Car le terme de migrant n’est qu’un terme général et générique qui recouvre une diversité de profils, d’histoires individuelles et collectives, de statuts juridiques.
Le projet ARTEM propose de s’appuyer sur ce constat pour mettre en valeur leur individualité, pour les sortir de cette définition vague et pleine de clichés et de stéréotypes.
 

resources

| 20 October 2020
| by Vivianne Ruohola

Vapaaehtoistoiminnasta saa osaamista, ja tämän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on jo kehitetty monenlaisia työkaluja. Kuitenkin sosiaalisen osallisuuden kokemukseen liittyvän epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittu osaaminen on yhä heikosti tunnustettua formaalissa koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Tästä syystä eurooppalainen yhteistyöhanke ImproVal on selvittänyt, miten vapaaehtoiset itse sekä vapaaehtoistoimintaa ylläpitävät organisaatiot ovat voineet hyödyntää osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen prosessin tuloksia - vai onko niitä pystytty hyödyntämään lainkaan.

resources

| 19 October 2020
| by Fundacja Antares

The tool contains 5 scenarios of workshops on programming and working with electronic components. It is based on the Internet of  Things idea. Participants learn how to build and program a smart plant that informs the owner if it needs watering.
The tool is available in 5 languages: English, French, Italian, Polish and Spanish. The cycle of workshops aims changing the participant's attitude toward new technologies. It was planned to show that programming and Internet of Things are quite easy in the basic concept, as well as useful in our daily life. 

resources

| 19 October 2020
| by Aleksandra Gałązka

Prezentujemy scenariusz zajęć dla klas technikum teleinformatycznego - rezultat projektu "Doświadczenie zawodowe młodego technika kluczem do sukcesu na rynku pracy" w ramach programu Erasmus+, akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe. 16 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu wzięło udział w stażu w Sewilli i podniosło swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie tworzenia aplikacji mobilnych. 

resources

| 19 October 2020
| by VASILIKI TSEKOURA

Το πρόγραμμα KA2 Diversity Capacities, που χρηματοδοτείται από το Erasmus +, επικεντρώνεται στο θέμα της πολιτικής για την διαφορετικότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις βασικές ερωτήσεις σχετικά με την διαφορετικότητα.

resources

| 19 October 2020
| by Renata Jasińska

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wielu dziedzinach życia mieszkańców Lubska i okolicznych miejscowości. Przez obostrzenia związane z zachowaniem bezpieczeństwa swoje działania musiał zreorganizować także Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku. Pomimo, że część zajęć odbywała się zdalnie, aktywność naszych Seniorów wcale nie zmalała.

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

blog

| 19 October 2020
| by EPALE Moderator

In the context of demographic change throughout Europe, older people are a large and growing part of the European Union’s population. It is therefore crucial to provide high quality learning opportunities for older people, and to include them in strategies of lifelong learning and active participation in society. Senior citizens need to be able to fully participate in societal life and be active, autonomous, and healthy as they age. It is in this context that we present the fourth thematic focus of 2020!

resources

| 19 October 2020
| by Hannelore Audenaert

A center for adult education often feels the reasons for student dropout, but often this feeling is based on suspicions. Second chance education and, more generally, adult education in Europe needs concrete, practical tools to combat student dropout. And that is why the DIDO toolkit was developed.

resources

| 19 October 2020
| by Hannelore Audenaert

Vaak voelt een centrum voor volwassenenonderwijs de redenen voor cursistenuitval wel aan maar vaak is dit aanvoelen gebaseerd op vermoedens. Het tweedekansonderwijs en meer algemeen, het volwassenenonderwijs in Europa heeft nood aan concrete, praktische tools om cursistenuitval tegen te gaan. En daarom werd de DIDO-toolkit ontwikkeld.

Sonja Przulj, Bosnia and Herzegovina

blog

| 19 October 2020
| by EPALE Moderator

Libraries are institutions that support lifelong learning and contribute to a better integration of an individual into a local community. The National and University Library of Republica Srpska offers a wide spectrum of services for various audiences in order to provide learning and support for the development of creative skills. Therefore, last autumn, with the aim of improving current services for our visitors, Sonja and her colleagues started a series of workshops held once or twice per week. The workshops focused on conversation in foreign languages (English, French, Italian, Serbian for foreigners) and on information literacy for adults.

resources

| 18 October 2020
| by Hüseyin KAYGIN

Information and communication technologies have had an enormous impact on how we live, work, communicate, re-create, and connect with others. However, there is a paucity of research regarding older adult learners’ adoption and adaptation of Internet-based tools, techniques, and resources to support their informal, self-directed lifelong learning goals.

Pages

Subscribe to EPALE RSS