Resource Details
Resource

Handreiking doorstroom mbo-studenten met ondersteuningsbehoefte naar hbo

Voor studenten uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Deze handreiking helpt bij het verbeteren van de voorlichting en is gericht op professionals in het mbo die betrokken zijn bij de overgang van de mbo-student naar het hbo: zorgcoördinatoren, mentoren, studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Voor studenten uit het mbo kan de stap naar het hbo groot zijn. Het onderwijs verandert, er wordt een meer proactieve houding van de student verwacht, de zorgcoördinator wordt een studentendecaan. Uit onderzoek blijkt dat binnen het hoger onderwijs dertig procent van alle studenten een ondersteuningsbehoefte heeft. Bij een ondersteuningsbehoefte gaat het zowel om studenten met een lichamelijke beperking en chronisch zieke studenten, als om studenten met bijvoorbeeld dyslexie en psychische beperkingen. Tien procent van het totaalaantal studenten wordt tijdens de studie belemmerd door een beperking en heeft een ondersteuningsbehoefte. Studenten met een ondersteuningsbehoefte vallen bovendien twee keer zo vaak uit als studenten zonder ondersteuningsbehoefte.

Voor een goede studiekeuze en het succesvol doorlopen van de studie is het vinden van de juiste informatie en voorzieningen cruciaal. Hier is een taak weggelegd voor zowel het mbo als het hbo, om de mbo-student met een ondersteuningsbehoefte goed voor te lichten. Deze handreiking helpt bij het verbeteren van de voorlichting en is gericht op professionals in het mbo die betrokken zijn bij de overgang van de mbo-student naar het hbo: zorgcoördinator, mentor of studieloopbaanbegeleider die veelal ook docent is. Deze handreiking richt zich niet direct tot de ouders, maar zij kunnen er ook gebruik van maken en zij zijn daarnaast voor de professionals een belangrijke spil in het proces en daarmee de overgang naar het hbo.

Resource Details
Resource author
Expertisecentrum handicap + studie
Type of resource
Opportunities and Resources
Country
Nederland
Publication Date
Language of the document
Nederlands
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!