European Commission logo
Create an account
Resource Details
Resource

OECD – Vzdelávacie príležitosti pre všetkých

Rovnosť vzdelávacích príležitostí môže podporiť dlhodobý inkluzívny hospodársky rast a sociálnu kohéziu. Úspešné vzdelávacie politiky dávajú jednotlivcom príležitosť využiť svoj plný potenciál a užívať si plody svojej práce bez ohľadu na prostredie, v akom sa narodili. Avšak, ako ukazuje táto správa, príliš veľa detí, študentov a dospelých zo socioekonomicky znevýhodneného prostredia zaostáva. V mnohých krajinách existujú medzi študentmi na opačných koncoch socio-ekonomického spektra značné rozdiely v štúdijných výsledkoch. Tieto rozdiely sa v tej či onej forme neskôr reflektujú aj v dospelosti.

Jazyk: Anglický

Zdroj: http://www.oecd-ilibrary.org/education/educational-opportunity-for-all_9789264287457-en

 

 

 

Resource Details
Resource author
OECD
Type of resource
Studies and Reports
Country
Slovensko
Publication Date
Language of the document
Slovenčina
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!