Skip to main content
Resource Details
Resource

Report. Cultural Heritage. Special Eurobarometer 466

8 na 10 Europejczyków uważa, że dziedzictwo kulturowe ma znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla ich społeczności, regionu, państwa oraz całej Unii Europejskiej, wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Znaczna większość respondentów jest dumna z dziedzictwa kulturowego, zarówno swojego kraju, regionu, jak i innych państw europejskich. Ponad 70 proc. Europejczyków zgadza się również ze stwierdzeniem, że dziedzictwo kulturowe może przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Badanie to wykazało również, że zdaniem 9 z 10 osób dziedzictwo kulturowe powinno być przedmiotem nauczania w szkołach. Trzy czwarte Europejczyków stoi na stanowisku, że to przede wszystkim państwa członkowskie i UE powinny przeznaczać więcej środków na ochronę tego dziedzictwa.

W załączonych dokumentach szczegółowo omówiono powyższe wskaźniki, zarówno dla całej UE jak i poszczególnych państw członkowskich. Przeanalizowano również działania obywateli na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym, rolę dziedzictwa w kreowaniu miejsc pracy. Pierwszy raport w wersji angielskiej ma charakter szczegółowy, drugi prezentuje najważniejsze wnioski z badania Eurobarometru w języku polskim.

Resource Details
ISBN
978-92-79-76436-3
Resource author
Komisja Europejska
Type of resource
National and Policy
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!