European Commission logo
Create an account
Resource Details
Resource

Finančná gramotnosť na Slovensku

Výsledky podobne ako u iných prieskumov na túto tému nie sú priaznivé.

Vypláva z neho napríklad, že:

  •  tri štvrtiny Slovákov neplánujú financie vo svojej domácnosti,
  • takmer polovica Slovákov nemá prehľad o svojich výdavkoch,
  • 85% Slovákov nie je schopných vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu,
  • takmer každý desiaty Slovák využíva nebankovky ak sa dostane do mínusu. 

„Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Slováci majú pomerne zlý prístup k vedeniu vlastného a rodinného rozpočtu. Ten buď úplne absentuje alebo je v rovine približnej. Veľkému množstvu opýtaných chýba finančná rezerva, ktorá je základ pre dennodennú finančnú istotu, nehovoriac o financiách na strednodobé ciele ako sú bývanie, vzdelanie detí a podobne“,. „Prieskum poukázal aj na ďalšie nepríjemné fakty o finančnom správaní Slovákov. Ľudia dlhodobé ciele neplánujú takmer vôbec. Málo z nich sa zaoberá napríklad otázkou životného štandardu na dôchodku, akoby očakávali, že sa o nich postará štát.“

Rodina od nepamäti realizuje aj veľmi konkrétne ekonomické funkcie. V novodobých dejinách k nim prináleží aj „správa“ financií, ktorá reálny život rodín a domácností významným spôsobom určuje. V zásade ide o to, aby domácnosť disponibilné financie so všetkými dlhodobými i aktuálnymi ambíciami a očakávaniami tragicky nelimitovali, ale naopak, aby aj pri rôznom príjme umožňovali dôstojný a kvalitný život.

Základné princípy narábania s financiami platia už dávno. „Napokon ani spomínaný predpoklad nie je produktom modernej doby. V slovenských podmienkach si stačí spomenúť napríklad na rozprávku o Troch grošoch.“

Prieskumy však dlhodobo potvrdzujú, že na pointu rozprávky O troch grošoch väčšina dospelej populácie zabudla alebo sa ňou neriadi. Z neznalosti vyplývajú finančné ťažkosti domácností. Ak nemám prehľad o peniazoch, nemôžem ich mať pod kontrolou. Preto sa pomerne veľkému množstvu domácností stáva, že z výplaty „nevyjdú“ a musia si požičať od príbuzných alebo siahať po úverových produktoch – v lepšom prípade bankových, v horších prípadoch po nebankových pôžičkách, pri ktorých výrazne preplácajú. Dokonca tretina Slovákov nie je schopná ušetriť mesačne nič zo svojich príjmov a každý desiaty opýtaný pravidelne míňa viac ako zarobí. 

VYBRANÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU: „FINANČNÉ SPRÁVANIE SLOVÁKOV“

  1.  Ako si plánujete financie vo vašej domácnosti?

Tri štvrtiny Slovákov neplánuje financie vo svojej domácnosti.

Len 23 % z nich plánuje financie dlhodobo, čo znamená, že sú pripravení na plnenie krátkodobých cieľov, cez strednodobé ciele až po prípravu na zabezpečenie si dobrého štandardu na dôchodku. Viac ako 70 % Slovákov plánuje len väčšie výdavky alebo rieši otázky financií operatívne, teda ako príde alebo až keď prídu prvé náznaky problémov, čo však už býva zvyčajne neskoro.

  1. Aký máte vo vašej domácnosti prehľad o jej príjmoch a výdavkoch?

 Iba polovica domácností má presný prehľad o vlastných finančných tokoch.

Takmer 50 % Slovákov má len približnú alebo vôbec žiadnu predstavu o tom, koľko mesačne zarobia a akým spôsobom peniaze minú. Tým pádom nemajú nad týmito tokmi ani kontrolu.

Ženy majú v otázkach o výdavkoch v domácnosti o niečo lepší prehľad, než ich polovičky. Dá sa povedať, že so stúpajúcim vekom stúpa aj prehľad o príjmoch a výdavkoch domácnosti. Presný prehľad o výdavkoch majú predovšetkým VŠ vzdelaní ľudia. Výrazne najmenší prehľad majú študenti a paradoxne aj nezamestnaní. Taktiež platí, že čím viac detí v rodine (väčší počet členov domácnosti), tým menší prehľad.

  1. Stáva sa vo vašej domácnosti, že v priebehu mesiaca miniete viac, než ste mali, a z pravidelného mesačného príjmu vám nezostane na bežné výdavky ?

Skoro každý desiaty Slovák minie mesačne viac ako je jeho príjem.

Viac ako tretine slovenských domácností sa občas stane, že v priebehu mesiaca minú viac, než zarobili. 11% sa takáto situácia stáva pravidelne. Sú to alarmujúce čísla, z ktorých vyplýva, že ľudia svoje finančné toky nesledujú a nemajú o nich prehľad.

Ako ukazuje ďalšia otázka, na preklenutie mínusov v rozpočte využíva polovica Slovákov menej výhodné úverové produkty alebo siahajú na svoje rezervy.

  1.  Ako túto situáciu (prekročenie mesačných výdavkov) riešite?

Takmer každý desiaty (9%) človek zo skupiny tých, ktorých mesačné výdavky pravidelne alebo občas prekročia ich príjmy, siahne po pôžičke od nebankovej inštitúcie. To môže byť brána do „začarovaného kruhu“ dlžôb a stále vyšších splátok.

Až 36% z opýtaných na vykrytie vyšších výdavkov využije prečerpanie účtu (kontokorent), čo v prípade jeho rýchleho nevyrovnania, je jedna z najdrahších foriem bankovej pôžičky.

  1. Máte vo vašej domácnosti nejakú finančnú rezervu pre nepredvídateľné udalosti? 

85 % Slovákov nie je schopných vytvárať si dostatočnú finančnú rezervu.

Optimálna finančná rezerva je vo výške 6 mesačných príjmov domácnosti. Taká pomôže preklenúť aj dlhšie kritické situácie, ako výpadok príjmu z dôvodu choroby alebo straty zamestnania bez finančných stresov. V takejto finančnej situácii je však len 15% slovenských domácností. Zvyšok má nedostatočnú rezervu, štvrtina domácností dokonca nemá rezervu žiadnu. V takýchto prípadoch majú akékoľvek, hoci aj menšie zmeny v príjme alebo výdavkoch drastické následky. Stačí dlhšia PN-ka alebo nutná väčšia oprava auta a domácnosť sa dostáva do finančných ťažkostí.

 

Zdroj: https://www.partnersgroup.sk/dve-tretiny-slovakov-ziju-na-hranici-financneho-kolapsu-domacnosti

 

Resource Details
Resource author
https://www.partnersgroup.sk/dve-tretiny-slovakov-ziju-na-hranici-financneho-kolapsu-domacnosti
Type of resource
Articles
Publication Date
Login (1)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!