Resource Details
Resource

Digitala verktyg i litteracitetsundervisningen

På Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats finns en lista över digitala och webbaserade verktyg som lämpar sig för grundläggande läs- och skrivundervisning inom sfi, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt språkintroduktion. Lär mer på Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats.

Resource Details
Display on portal
Resource author
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Type of resource
Open Educational Resources
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!